ကွန်ကရိအားတိုးဆေးများ


13 January, 2022

ကွန်ကရိလောင်းရာတွင် အရည်အသွေး မြင့်တက်စေရန် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ဓာတုဆေးရည်များ ထည့်သုံးကြရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက် များဖြင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးမြင့် ရောစပ်ပစ္စည်း အချို့ကို csc1999.com မှာ အသိပေးဖော်ပြထားပါသည်။

 

ကွန်ကရိ အားတိုးဆေး Strength Enhanced Superplasticizer CC900S သည် ကွန်ကရိခံနိုင်အား (Strength) ကိုအထူးတိုးမြှင့်ပေးသည့် ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။

 

ရောစပ်ရသောရေပမာဏကိုအထူးလျော့ချပေးနိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း လွယ်ကူမှုရှိစေသည်။ 

 ၎င်းဆေးရည်ကို ဘိလပ်မြေ ၃ အိတ် လျှင် တစ် လီတာနှုန်း (သို့မဟုတ်) ဘိလပ်မြေ အလေးချိန်၏ 0.5% မှ 2.0% အထိ ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေရောစပ်ရသောပမာဏကို 30% ထိလျော့ချနိုင် ၍ ကွန်ကရိစွမ်းအားကို + 40% အထိ တိုးတက်စေပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုပါ အလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာ – 1:2:4 ကွန်ကရိတွင်ထည့်သုံးပါ က ဘိလပ်မြေ၊သဲ၊ ကျောက် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ၇ ရက်အတွင်းတွင် 4000psi (cube) ရစေသည်။

 

 ၎င်းဆေးရည်သည် ကွန်ကရိလောင်းပြီးချိန်မှ ၈ နာရီအတွင်းတွင်စတင် မာခဲလာ ပြီး ၇ ရက်အတွင်းတွင် လိုအပ်သော Strength ကို ရရှိစေသည့်အတွက် Form Work စရိတ်ကုန်ကျမှု လျော့ကျစေပြီး Construction Time ကို တိုစေသည်။ အပူကြောင့်မျက်နှာပြင်ကွဲခြင်း ( Shrinkage, Creep ) ကိုသက်သာစေပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုကို ကာကွယ်သည်။

 

 ၎င်းဆေးရည်သည် ကွန်ကရိမာခဲချိန် (Hardening Time) ကို မြန်စေသောကြောင့် ဘိလပ်မြေ ရွတ်လုပ်ငန်းများ (Plastering) များတွင်သုံးရန် မသင့်လျော်ပေ။

 

စွမ်းအားမြှင့်ကွန်ကရိလောင်းခြင်း၊ ကြိုတင်သွန်းလောင်းကွန်ကရိလုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင်စွမ်းအားဖြည့် ကွန်ကရိလုပ်ငန်းများ၊ အုတ်မြစ် (sub-structure)၊ တိုင်၊ ယက်မနှင့် နံရံများ (Super Structure) ၊ စက်ရုံကြမ်းခင်းများ (Slab)၊ ကွန်ကရိ အုတ် လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းလုပ်ငန်းများတွင် ကွန်ကရိ အားတိုးဆေး Strength Enhanced Superplasticizer CC900S ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြကြပါသည်။


 

နောက်ထပ် ကွန်ကရိအားတိုးဆေး တစ်မျိုးမှာ Strength Improving Retarder CC800R  ဖြစ်ပါသည်။

၎င်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆေးရည်သည်ကွန်ကရိခံနိုင်ရည်အား အထူးတိုးမြှင့်ပေး၍၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိစေသော ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရိ အိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို ၂ နာရီမှ ၄ နာရီထိ ထိန်းထားပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဘိလပ်မြေအိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ထိန်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်သော Shape ရအောင် (finishing) လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 

 

၎င်းဆေးရည်ကို ဘိလပ်မြေ ၃ အိတ်လျှင် တစ် လီတာနှုန်း (သို့မဟုတ်) ဘိလပ်မြေ အလေးချိန်၏ 0.4% မှ 0.8% အထိ ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေရောစပ်ရသောပမာဏကို 5% မှ 8% ထိလျော့ချနိုင် ၍ ကွန်ကရိစွမ်းအားကို + 25% အထိ တိုးတက်စေပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုပါ ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာ – 1:2:4 ကွန်ကရိတွင်ထည့်သုံးပါ က ဘိလပ်မြေ၊သဲ၊ ကျောက် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ၇ ရက်အတွင်းတွင် 3000psi (cube) ရစေသည်။ 1:3, 1:4, 1:5 Mortar များတွင်ရောသပ်အသုံပြုပါက၊ ရေပါဝင်မှု ပမာဏကို လျော့ကျစေ၍ အပူကြောင့်ကွဲခြင်း ( Shrinkage, Creep ) ကို သက်သာစေပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုကိုကာကွယ်သည်။ 

 

၎င်းဆေးရည်ကို ရာသီဥတု အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် ကွန်ကရိလောင်းခြင်း၊ Ready Mixed ကွန်ကရိလောင်း ခြင်းများ၊ ကွန်ကရိဖျော်စက်မှ ဝေးကွာသောနေရာသို့ကွန်ကရိ သယ်ယူ သွန်းလောင်းခြင်း၊ ကြိုတင် စွမ်းအားဖြည့် ကွန်ကရိ လုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ကရိအုတ်လုပ်ငန်း၊ လမ်း၊ စက်ရုံကြမ်းခင်း လုပ်ငန်များတွင်လည်းတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 

နောက်ထပ် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ဓာတုဆေးရည်တစ်မျိုးမှာ ကွန်ကရိခံနိုင်ရည်အားတိုးဆေး High Strength Concrete Admixture CC700SR

ဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ကရိခံနိုင်ရည်အား အထူးတိုးမြှင့်ပေး၍၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိစေသော ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရိ အိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို ၂ နာရီမှ ၄ နာရီထိ ထိန်းထားပေးနိုင်ပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရေရောစပ်ပမာဏ (Water Cement Ratio) ကိုပါလျော့ချ ပေးနိုင်သော ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဆေးရည်ကို Batching Plant များနှင့် Pre-Cast Yard များတွင်စွမ်းအားမြှင့် ကွန်ကရိ ထုတ်လုပ်ရန် အထူးသင့်လျော်လှသည်။

 

၎င်းဆေးရည်ကို ဘိလပ်မြေ ၃ အိတ်လျှင် တစ် လီတာနှုန်း (သို့မဟုတ်) ဘိလပ်မြေ အလေးချိန်၏ 0.5% မှ 2.0% အထိ ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေရောစပ်ရသောပမာဏကို 20% ထိလျှော့ ချနိုင် ၍ ကွန်ကရိစွမ်းအားကို + 50% အထိ တိုးတက်စေပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုပါ ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာ 1: 1.5 :3 ကွန်ကရိတွင်ထည့်သုံးပါ က ဘိလပ်မြေ၊သဲ၊ ကျောက် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ၇ ရက်အတွင်းတွင် 5000psi (cube) ရစေသည်။ ရေပါဝင်မှု ကို လျော့ကျစေ၍ အပူကြောင့်ကွဲခြင်း ( Shrinkage, Creep ) ကို သက်သာစေပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုကိုကာကွယ်သည်။ ဘိလပ်မြေအိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ထိန်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် ကွန်ကရီသယ်ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ Pump ဖြင့် ကွန်ကရိလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည် ။ 

 

စွမ်အားမြင့် ကွန်ကရိ လောင်းခြင်း (ဥပမာ – Post-tensioning Work နှင့် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦလုပ်ငန်းများ) ကြိုတင်သွန်းလောင်းကွန်ကရိ လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင်စွမ်းအားဖြည့် ကွန်ကရိလုပ်ငန်းများ၊ Ready Mixed ကွန်ကရိ လုပ်ငန်းများ၊ Pump ဖြင့် ကွန်ကရိလောင်းခြင်း၊ Repair နှင့် Grouting လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ကွန်ကရိခံနိုင်ရည်အားတိုးဆေး High Strength Concrete Admixture CC700SR ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံး ပြုကြပါသည်။ 


 

How To Price List Tips Read 250 times