၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ ရန်ကုန်တိုင်း


02 May, 2023

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်များ ကာလတန်ဖိုး သတ်မှတ်ပေးမည့် စံနှုန်းများ 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

 


 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 195 times