တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်း များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်န


04 May, 2023

တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်း များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

Laws and Regulations Read 110 times