ကရင်ပြည်နယ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း  လူနေတိုက်ခန်း


04 May, 2023

ကရင်ပြည်နယ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း  လူနေတိုက်ခန်း ရောင်း/ဝယ်ခြင်း များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

Laws and Regulations Read 119 times