RO-100GPD (1 hour = 20 liter) + UV water sterilizer

MMK 380000.00
648, Maung Ma Kan St. , Nat Sin Bus Stop, Ward (17),, South Dagon, Yangon , Myanmar
RO-100GPD (1 hour = 20 liter) + UV water sterilizer
RO-100GPD (1 hour = 20 liter) + UV water sterilizer
MMK 380000.00
648, Maung Ma Kan St. , Nat Sin Bus Stop, Ward (17),, South Dagon, Yangon , Myanmar

About

"တစ်နာရီကို 20 လီတာကျ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး ရေသန့်စက် ရန်ကုန်မြို့တွင်း တပ်ဆင်ခနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ် အပြီးအစီး အခြားမြို့နယ်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခရီးစရိတ်ပေးဆောင်ရပါမည်။ - 380,000 MMK (with UV) - 350,000 MMK (without UV)"

Expired

Location

648, Maung Ma Kan St. , Nat Sin Bus Stop, Ward (17),, South Dagon, Yangon , Myanmar