Shwe Zawana condominium

Shwe Zawana condominium property website

Shwe Zawana Condominium စီမံကိန္းကို အမွတ္(၂)၊ သုမဂၤလာအိမ္ယာ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို Nation Light ကုမၸဏီမွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ထုိစီမံကိန္းကို Nation Light ကုမၸဏီ မွဒီဇုိင္းေရးဆြဲေပးထားၿပီး M&E design group မွ Mechanical & Engineerning ဒီဇုိင္းေရးဆြဲေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ basement တစ္ထပ္အပါအ၀င္ အထပ္ေပါင္း ၁၂ ထပ္ခြဲျဖင့္ တစ္လႊာတြင္ ၄ ခန္း ႏွင့္ penthouse ၂ လံုးပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုစီမံကိန္း၏ basement ႏွင့္ ေျမညီထပ္တြင္ ကားပါကင္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမထပ္တြင္ ေရကူးကန္၊အားကစားခန္းမ အစရွိသည့္ facilities မ်ားထားရွိမည္ ဟုသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ဓာတ္ေလွခါးႏွစ္စင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး security card လည္းထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထုိစီမံကိန္း၏ ဒုတိယထပ္မွစ၍ လူေနအိမ္ယာမ်ားထားရွိမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ အခန္း A ႏွင့္ အခန္း B ဟူ၍ အခန္းအမိ်ဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ အခန္း A တြင္ ၁၇၇၀ စတုရန္းေပရွိၿပီး အခန္း B တြင္ ၁၃၄၀ စတုရန္းေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး penthouse တြင္ ၃၁၀၀ စတုရန္းေပရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္း pricing မွာ စတုရန္းတစ္ေပလွ်င္ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းခန္႔က်သင့္မည္ ဟုသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွာ ပထမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရင္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သုံးႏွစ္အရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from imyanmarhouse, house, en house website, nation light office.

Read 5939 times Last modified on Monday, 17 October 2016 11:17
Rate this item
(0 votes)