ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(Stay at Home) ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(Stay at Home) ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(Stay at Home) ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

 

Image may contain: text

Image may contain: text

Read 414 times Last modified on Monday, 28 September 2020 11:38
Rate this item
(0 votes)