ဝါးခယ်မတံတား

ဝါးခယ်မတံတား

ဝါးခယ်မ တံတားသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ ပန်းတနော် - ရွှေလောင်း - ဝါးခယ်မ - ကျုံမငေးလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၅/၅)တွင် တည်ရှိပြီး ဝါးခယ်မမြစ်ကို ဖြတ်ကူးတည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

တံတားအမျိုးအစားမှာ အပေါ်ထည် ပင်မတံတားမှာ မူလကြိုးတံတားဟောင်းအား ဖြုတ်သိမ်း၍ (Steel Box Girder)၊ သံကူကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်းအဖြစ် အစားထိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်

 

ချဉ်းကပ်တံတားမှာ သံကူကွန်ကရစ် ဖြစ်ပြီး တံတားအောက်ထည်မှာလည်း သံကူကွန်ကရစ်၊ တံတားအုတ်မြစ်မှာ R.C.C Bored Pile Ø 1.5 m (ရေလည်တိုင် RP1, RP2 ဆောင်ရွက်ခြင်း)ဖြစ်ပါသည်။

 

တံတားအရှည်မှာ (၃၀၂၀ ပေ / ၉၂၀.၅ မီတာ)၊ တံတားခန်းဖွင့်မှာ ပင်မတံတား (၅၁.၄၄) မီတာ+ (၈၀) မီတာ + (၅၁.၄၄) မီတာ = (၁၈၂.၈၈) မီတာ (၆၀၀')၊

 

ချဉ်းကပ်တံတား (ရန်ကုန်ဘက်ကမ်း) - (၁၈.၂၈) မီတာ × ၂၁ ခန်း = (၃၈၄.၀၃) မီတာ (၁၂၆၀')၊ ဝါးခယ်မဘက်ကမ်း (၁၈.၂၈) မီတာ × ၁၅ ခန်း + (၁၉.၈၁) မီတာ x ၄ ခန်း = (၃၅၃.၅၅) မီတာ (၁၁၆၀')၊

 

ယာဉ်သွားလမ်းအကျယ် (၂၄ ပေ / ၇.၃ မီတာ)၊ လူသွားလမ်းအကျယ် တစ်ဖက်လျှင် (၃ ပေ)။ ရေလမ်းကင်းလွတ်အမြင့် (၃၆ ပေ / ၁၁ မီတာ)ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းအား (၂၀-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်၍ (၃၁-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

 

Ministry of Construction

Read 362 times
Rate this item
(1 Vote)