ကန္ထရိုက္တိုက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေလ်ွာက္ထားမႈအေရအတြက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ

ကန္ထရိုက္တိုက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေလ်ွာက္ထားမႈအေရအတြက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ နွစ္စတြင္ ေလ်ွာက္ထားမႈျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

၁၂ ထပ္ေအာက္ အထပ္ျမင့္တိုက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္မွာယခုလအတြင္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္(၆) ဦးေဌးေအာင္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္ကယခုကဲ့သို့ အခ်ိန္မ်ိဴးတြင္ ေဆာက္လုပ္လိုသူလုပ္ငန္းရွင္ အေရအတြက္ စတင္ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ တစ္နွစ္လံုးတြင္ စံခ်ိန္ တင္ေလ်ွာက္ထားမွဳ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ရာယခု ၂၀၁၆ တြင္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းျမင့္တက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လာၾကသည့္အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈ အေရအတြက္ ျပန္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကခန့္မွန္းလ်ွက္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၂ ထပ္ခြဲအထိကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကစိစစ္ခြင့္ျပဳေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီးယင္းအထပ္အေရအတြက္ျမင့္မားပါကအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွတဆင့္  ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကိုအစိုးရအဖြဲ႕ကစိစစ္ခြင့္ျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကန္ထ႐ိုက္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၂၀၁၅ သႀကၤန္အၿပီးကာလမွစ၍ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးမိုးတြင္းကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမွာ ၾကာျမင့္စြာဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့သည္။

 ‘‘ေရွ႕ဆက္ေတာ့ ေကာင္းလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ စည္ပင္ရဲ႕အထပ္အျမင့္ကန္႔သတ္တဲ့ကိစၥေတြေၾကာင့္ တြင္က်ယ္သင့္သေလာက္ မတြင္က်ယ္တဲ့ အေျခအေနေတြေတာ့ ရွိေနေသးတယ္’’ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးတစ္ဦးကသံုးသပ္သည္။

Read 1229 times Last modified on Wednesday, 29 August 2018 17:21
Rate this item
(0 votes)