ဘဏ္စနစ္ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေၿမေစ်းကြက္ လူနည္းစုလက္ထဲတြင္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ၿဖစ္ေန

ဘဏ္စနစ္ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေၿမေစ်းကြက္ လူနည္းစုလက္ထဲတြင္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ၿဖစ္ေန

ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြစနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးမွဳအားနည္းေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားနွင့္ ေရာင္းလိုအားမွာလူနည္းစုလက္ထဲတြင္သာရွိေနေသးေၾကာင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ အရစ္က်ေခ်းေငြ အမ်ိဴးအစားအားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ထားၿပီး  ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿပင္ပပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကလိုက္နာေနရသၿဖင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ လူတန္းစား အစံု၀ယ္ယူနိုင္ရန္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

" ဘဏ္အမ်ားစုကအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းေတြမွာေငြေၾကးေထာက္ပံ့့ေပးသူရင္းနွီး ျမဳွပ္နွံသူေတြ အျဖစ္ပါ၀င္လာမႈက အရမ္းနည္းတယ္ " ဟု Tip Top အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမွ ဆရာျဖစ္သူဦးေဌးလြင္ကေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ေပးမွဳ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသာေၾကာင့္ ဘဏ္စနစ္ကိုျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းျမယမံုအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ကေျပာသည္။

"ေခ်းေငြရတာအရမ္းနည္းေတာ့ လူတန္းစားအနည္းစုကိုပဲအိမ္ၿခံေၿမပိုင္ဆိုင္ေစတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတာ " ဟုဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအၾကံေပးနွင့္ ေရွ့ေနတစ္ဦးျဖစ္သူဦးေအာင္ၿဖိဳးလတ္ကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ၌ လာေရာက္ အေျခစိုက္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားမွလည္းအိမ္ၿခံေျမနွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္    က႑မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနွင့္ ပူုးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းမွႈရွိေနေၾကာင္းက်ြမ္းက်င္သူမ်ားကေထာက္ျပသည္။

အိမ္ရာနွင့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး  ၂၁၀၄ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ လည္းအစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္သည့္ ပမာဏနည္းပါးေသာအိမ္ယာစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕တြင္သာေခ်းေငြေပးနိုင္ၿပီးျပင္ပသို႕ထုတ္ေခ်းနိုင္မွဳ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ အိမ္ၿခံေျမပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းစင္ကာပူနိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးSoild hope ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာကသံုးသပ္သည္။

လက္ရွိအစိုရတက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းေဆာက္လုပ္သမ်ွလူေနအေဆာက္အအံုမ်ားစြာမွာလည္းအေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အခန္းအေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးၿပီးလူဦးေရ၏ ၀ယ္ယူနိုင္စြမ္း ေသာင္းဂဏန္းသာရွိၿပီး့ ကြန္ဒိုနွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားကိုအဓိကတည္ ေဆာက္သူမ်ားျပားေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ လူေနအိမ္ရာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားအား၀ယ္ယူနိုင္စြမ္းမွာ လူဦးေရေလးေသာင္းေက်ာ္သာရွိေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားဖူးသည္။

Read 1387 times Last modified on Monday, 10 September 2018 14:56
Rate this item
(0 votes)