၀ယ္ယူသူကိုယ္တိုင္ မဲနႈိက္ခြင့္ရမည့္ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္းမ်ား

၀ယ္ယူသူကိုယ္တိုင္ မဲနႈိက္ခြင့္ရမည့္ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္းမ်ား google

        လူိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ထားေသာ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းအပိုင္း (၁)မွ တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္သူကိုယ္တိုင္ မဲနႈိက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၿမိဳ႔ျပနွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရပါသည္။

 

        အဆိုပါ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အပိုင္း (၁)မွ အခန္းေပါင္း ၂၄၀ ကို ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာနွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္(CHID) တြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀ နွင့္အထက္ စုေဆာင္းထားသူမ်ားအေနနွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါက ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁) ရက္ေန႔မွစတင္ကာ (၁၅) ရက္ေန႔အတြင္း စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားထားပါသည္။
        


        " အိမ္ရာ၀ယ္ယူဖို႔ဆိုၿပီး CHID ဘဏ္မွာ စုထားတာ သိန္း ၃၀ အထက္ရွိသူေတြကို ဘဏ္ရဲ႕အိမ္ရာ စုေဆာင္းေငြ စာရင္းအမွတ္စဥ္အလိုက္ မဲနႈက္ေရာင္းခ်မ်႒ာပါ။ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသူစာရင္းကို ၁၉.၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာေပးမယ္" ဟု ၎ကေျပာၾကားထားပါသည္။

 

        မဲနႈိက္၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၉)ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔အတြင္း ၿမိဳ႔ျပနွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြစာရင္းစာအုပ္မိတၱဴတို႔နွင့္အတူ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႔ျပနွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အသိေပးထားပါသည္။

 

        ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြစာရင္းအမွတ္စဥ္အတိုင္း အေဆာက္အအံုတမ်ိဳးခ်င္းအလိုက္ မဲနႈိက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္မလာနိုင္ပါက ဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မဲနိႈက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ယ္ယူသူအခ်င္းခ်င္း အခန္းလဲလွယ္လိုပါက ယင္းေန႔အတြင္း အၿပီးလဲလွယ္နိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎ဌာနထံမွ သိရွိရပါသည္။

 

        ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHID) ၌ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေငြစုထားသူ ၂၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္၍ က်ပ္ ၂၂ ဘီလီယံေက်ာ္ စုေဆာင္းထားေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရွိရပါသည္။

 

Source: The Voice Sunday

Read 372 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under