ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္အခမ်ားကို Mobile Banking စနစ္ျဖင့္ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္အခမ်ားကို Mobile Banking စနစ္ျဖင့္ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္အခမ်ားကို YCB Payment Gateway အသံုးျပဳ၍  AYE Bank, KBZ Pay, CB Bank (CB Pay) တို႔ျဖင့္ ေပးသြင္းနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

ယင္းကဲ့သိုေပးေခ်နိုင္သည့္အခမ္းအနားမိတ္ဆက္ပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမြတင္(စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္)ေန႕က က်င္းပခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

ci

 

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္ရက္ၾကရတဲ့နယ္ပယ္အားလုံးဟာ အခြန္ေပးေဆာင္မွုကလည္းအေရးႀကီးတဲ့က႑တစ္ခုမွာပါဝင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို အခြန္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဖြံ့ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိေရးက႑မွာ အေရးႀကီးပါတယ္။

 

<< ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား >>

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအြဖြဲ႕ မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီေနရာမွာ ျပည္သူေတြက အခြန္ေပးေဆာင္ရတဲ့ေနရာမွာ အခြန္လည္းေပးေဆာင္ရတယ္။ ဝန္ေဆာင္မွုေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လြယ္လယ္ကူကူေပးေဆာင္လို႔ရေအာင္ ေမေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ဘူးလားဆိုတဲ့ ေမြးခန္းထုတ္လာနိုင္စရာအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဘက္ကေန payment စနစ္တစ္ခုကို စတင္ဖို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။

 

ယင္းစနစ္ကို KBZ ၊ CB ၊ AYA ဘဏ္ ၃ ခုႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္တို႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အျခားဘဏ္မ်ား၊ ေဈးမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

<< တိုက္ခန္း၀ယ္ယူလွ်င္ ေျမငွားရမ္းခေပးရန္လိုအပ္ပါသလား!!! >>

 

" ဒီစနစ္ကစာရင္းရွိတဲ့သူတက Mobile ေကနစည္ပင္ဆီကိုေပးေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္က သူတို႔ဖန္တီးထားတဲ့စနစ္ကေနေကာက္ခြံသားမွာေပါ့။ အဲဒီလိုပုံစံမ်ိဳးပါ။ ဒီစနစ္ကိုလုပ္တာေကေကာင္းပါတယ္။ ဘဏ္တနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့သူတအူတက္ လယ္ကူသားတာေပါ့။ ဘဏ္နဲ႔မခ်ိတ္ထားတဲ့သူတေကတာ့ ကိုယ္တိုင္သားေဆာင္ရမွာေပါ့။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီစနစ္ကအက်ိဳးရွိေစမွာပါ။” ဟု CB BANK မွ အႀကံေပးဦးေဖျမင့္က ေျပာထားပါတယ္။

 

<< Banks [Private] (ဘဏ္မ်ား (ပုဂၢလိက)) (690) >>

 

အဆိုပါ Payment စနစ္ ေအာင္ျမင့္ပါက ျပည္သူမ်ားအူတက္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မွု အျပည့္ေပးနိုင္ရန္ Application မ်ားထပ္မံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေအနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရက္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 737 times
Rate this item
(0 votes)