စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွ စတင္ၿပီး ယာဥ္ႏွင့္ကုန္ ၄၈ တန္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ မလႊဲေတာင္ေဘလီတံတား

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွ စတင္ၿပီး ယာဥ္ႏွင့္ကုန္ ၄၈ တန္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ မလႊဲေတာင္ေဘလီတံတား google

ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေတာင္နံရံၿပိဳက်ၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာ ထားဝယ္-မလႊဲေတာင္လမ္းပိုင္းကို ေဘလီတံတားတပ္ဆင္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ယာဥ္ႏွင့္ကုန္ ၄၈ တန္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခရုိင္ (ျပန္ /ဆက္)၏ သတင္းအရသိရပါတယ္။

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၈၀/၂ တြင္ မလႊဲေတာင္ ေတာင္နံရံၿပိဳက်ၿပီး ေပ ၁၀၀ ခန္႔ လမ္းပိုင္းပ်က္က်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

 

<< စက္မႈဇုန္ပထမအသုတ္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း  >>

 

အဆိုပါေနရာအား ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္က ယာဥ္ႏွင့္ကုန္ ၂၄ တန္ခံႏိုင္အားရွိသည့္ ယာယီေဘလီတံတားကို လမ္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျဖတ္သန္းရန္ အခက္အခဲရွိခဲ့ရာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

<< သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား (IBTT) ဖြင့္လွစ္ >>

 

ယင္း ၂၄ တန္ခံႏိုင္ဝန္မွ ၄၈ တန္ခံႏိုင္ဝန္အားရွိသည့္ ေဘလီတံတားကို လမ္းဦးစီးဌာနက ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ကာခံနိုင္ဝန္စမ္းသပ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ယာဥ္ႀကီးမ်ားအားျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 521 times
Rate this item
(0 votes)