သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား (IBTT) ဖြင့္လွစ္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား (IBTT) ဖြင့္လွစ္ google

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀၀ အထိတင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ သေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား International Bulk Terminal Thilawa (BITT) ဖြင့္ပြဲကို စက္တင္ ဘာ ၇ ရက္က ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ

Mellia ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 

tj

 

ထိုအသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္( BITT) ဆိပ္ကမ္းသည္ အကြက္အမွတ္ ၃၀/၃၁(က)တြင္ အလ်ား ၂၃၀ မီ တာ၊အနံ ၂၅ မီတာႏွင့္ေရအနက္ ၁၁ မီတာနက္ၿပီး အရွည္ ၂၀၀ မီတာႏွင့္ကုန္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္ေသာင္းအထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ သေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

<< မႏၲေလး မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း >>

 

ဖြင့္ပြဲတြင္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး၊ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား၊ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ IBTT မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားတတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ယင္း၌ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္စည္မ်ားကိုႏိုင္နင္းထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ IBTT ဆိပ္ခံတံတားႀကီးက မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

 

<< ေလယာဥ္စတင္ဆင္းသက္ရပ္နားနိုင္ေတာ့မည့္ ဆူရ္ဘုန္ေလယာဥ္ကြင္း >>

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၈၆သန္း အပါအဝင္ ကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဒသမ ၄၄ သန္းႏွင့္တန္ဖိုးတူညီေသာ ဆိပ္ခံတံ တားႏွင့္ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ စုစုေပါင္း မက္ထရစ္တန္ ၆၆၀၀ ဆံ႔ ဂ်ဳံႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံသိုေလွာင္ကန္ ၁၃ လုံး စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၅၄၀၀ စတုရန္းမီတာရွိ သိုေလွာင္ရုံတစ္လုံးတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိပ္ကမ္းဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

IBTT အေနျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ေမလက စတင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ဳံေစ့ မက္ထရစ္တန္ ၇၀၀၀၀ ခန္႔ကို ငါးရက္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ိဳးအစားစုံလင္ေသာ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

<< Pesonal Protective Equipment (လံုၿခံဳေရး ဦးထုပ္၊ ဝတ္စံုမ်ား) (51) >>

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ IBTT သည္ ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Capital Diamond Star Group (CDSG) လုပ္ငန္းစုႀကီးႏွင့္ Mitsubishi Corporation တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားေသာ Liuvia Limited, Kamigumi Co.,တို႔အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: iMyanmarhouse

 

Myanmar Builders Guide

Read 3602 times
Rate this item
(0 votes)