သင့္တင့္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းက ေျမကြက္ေပါင္း ၇၁၇ ကြက္

သင့္တင့္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းက ေျမကြက္ေပါင္း ၇၁၇ ကြက္ google

ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးက ခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း၌ ေျမကြက္ ေပါင္း ၇၁၇ ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး သင့္တင့္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ

ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

 

ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္က အဆိုပါ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ နယ္ေျမအတြင္း၌ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးပိုင္ေျမ ၆၇၆ ဧက၌ အကြက္ ေပါင္း ၇၁၇ ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ ထားသည္။

 

 << Real Estate Agents (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေရာင္းဝယ္ငွားလုပ္ငန္းမ်ား) (896) >>

 

ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ ေျမကြက္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေပ ၁၀ဝ ပတ္လည္ေျမကြက္ ၂၂ ကြက္ရွိၿပီး တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၊ ေပ ၈၀ ေပ ၉၀ ေျမကြက္ ၇၅ ကြက္ရွိၿပီး တစ္ကြက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၅ သိန္း၊ ေပ ၆၀ ေပ ၈၀ ေျမကြက္ေပါင္း ၄၄၅ကြက္ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး တစ္ကြက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္းႏွင့္ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ေျမ ကြက္ ၁၇၅ ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး တစ္ကြက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ လႊာေခၚၿပီးေျမကြက္ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အိမ္ေျမေနရာေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူ ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

 

<< UPVC တံခါးျပတင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား >>

 

ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီေစရန္ အဆိုပါစီမံကိန္းရွိ ၿမိဳ႕ကြက္မ်ားတြင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ကတၲရာ လမ္းတို႔ကိုေဖာက္လုပ္ေပးၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ေရ ရရွိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျမေရာင္းရေငြကို လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမကြက္မ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမေနရာခ်ထားျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေျမကြက္စိစစ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ေၾကာင္းသိရၿပီး ေျမကြက္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္ အတြင္း လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: iMyanmarhouse

 

Myanmar Builders Guide

Read 747 times Last modified on Wednesday, 28 August 2019 14:46
Rate this item
(0 votes)

Related items