ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၌ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး

ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့၌ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်မှု ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီး The Mirror Daily

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ် ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့်

ပြည်နယ် အသီးသီးတွင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများ တည် ဆောက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေအခက် အခဲရှိသည့်

ဒေသများတွင် ရေတွင်း ရေကန်များ တူးဖော်ပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲရှိသည့် မြို့နယ် ကျေးရွာများအတွက် ဆိုလာပါဝါစနစ်

ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ တန်ဖိုးနည်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသည်။

 

ထို့အပြင် မိမိဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း နေအိမ်များအခက် အခဲမရှိစေရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိပြည်နယ်ရုံးမျာ၊ ခရိုင်ရုံးများ၊ မြို့နယ်ရုံးများတွင် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ များတည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိသည်။


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၁၀၆ ဒသမ ၅၉၅ သန်းဖြင့် ဘားအံမြို့ကရင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် (၅၂'x၃၆'x၂၂')ရှိ နှစ်ခန်းတွဲ

 

နှစ်ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တစ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ဘားအံ မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ် ၁၅၃ ဒသမ ၉ သန်းဖြင့် (၉၀'x၃၀'x၂၂')ရှိ လေးခန်း တွဲနှစ်ထပ်

 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ လုပ်ငန်းများ ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။


အဆိုပါ ဘားအံမြို့ ကရင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးနှင့် ဘားအံမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ

 

အဆောက်အအုံများကို ကရင် ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင်နှင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ သည်။

 

The Mirror Daily

Read 216 times
Rate this item
(0 votes)