ကန္သာယာစင္တာကိုဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူႏုိင္

ကန္သာယာစင္တာကိုဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူႏုိင္ google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းႏွင့္ကန္ရိပ္သာလမ္းေထာင့္တြင္ရွိသည့္ကန္သာယာစင္တာကို ဧရာ၀တီဘဏ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ၁၀ ႏွစ္အရစ္က်၀ယ္ႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။


ကန္သာယာစင္တာကိုအပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲၿပီးတည္ေဆာက္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလေလာက္မွာ ၿပီးစီးမည္ဟုခန္႕မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

Phase I တြင္Paradise Residence, Phase II တြင္ International Office Tower, Phase III တြင္ Service Apartment, Wyndam 5.Star ဟိုတယ္ႏွင့္ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားရွိပါသည္။
စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏အက်ယ္အ၀န္းမွာစုစုေပါင္းစတုရန္းေပ ၁၆၃,၀၀၀၀ ရွိၿပီး အခန္းအက်ယ္အမ်ိဳးအစားမွာ ၁၆၀၈ စတုရန္းေပ၊ ၁၅၈၂ စ တုရန္းေပ၊ ၁၄၈၅ စတုရန္းေပဟူ၍သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းမွာတစ္စတုရန္းေပကို က်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀ ေလာက္ရွိၿပီးPhase I မွာအထပ္ေပါင္း ၂၅ ထပ္ရွိၿပီး ၁၃၂ ခန္းပါ၀င္ပါသည္။

အိပ္ခန္းတိုင္းတြင္အဲကြန္း၊ Wardrobe၊ ေရပူေရေအးစနစ္တပ္ဆင္ေပးထားသကဲ့သို႕ဧည့္ခန္းတြင္အဲကြန္းႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ေပးထားသည္။
ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုသည့္မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အခန္းတိုင္းတြင္လည္း အင္တာကြန္းစနစ္ႏွင့္ Satellite မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။
Residence ေနထိုင္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ဓါတ္ေေလွကားသံုးစင္းႏွင့္အေရးေပၚေလွကားႏွစ္စင္း ပါ၀င္ၿပီးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းလြယ္ကူစြာပစ္ႏိုင္သည့္စနစ္ကိုအသံုးျပဳထာပါသည္။

လံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုလည္း အေကာင္းဆံုးစီစဥ္ထားၿပီးအခနး္ေပါင္း ၁၃၂ ခန္းအတြက္ ၁၆၄ စီးဆံ့ကားပါကင္ႏွ စ္လႊာပါ၀င္ပါသည္။
၀ယ္ယူသူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၿပီးပထမ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုဘဏ္ကေခ်းေငြယူႏိုင္ပါသည္။
Office Tower မွာစုစုေပါင္းအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းေပ ၃၇၅,၉၁၉ ေပရွိၿပီး အထပ္ေပါင္း ၂၂ ထပ္မွာ အခနး္ေပါင္း ၁၆၈ ခနး္ ပါ၀င္ပါသည္။

Office Tower တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရံုးခန္းမ်ားအတြက္ကားအစီးေရး ၅၀၀ ေလာက္ရပ္ႏိုင္သည့္ကားပါကင္၊ စတုရန္းေပ ၄၂၀ က်ယ္သည့္ Lobby၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ဖူဂ်ီဓါတ္ေလွကား၊ ၄.၂ မီတာအျမင့္နဲ႔ ၁.၈ မီတာအက်ယ္ရွိသည့္စႀကၤ ံ၊ စီစီတီဗီ မွတ္တမ္း၊ ၂၄ နာရီမီးေပးစနစ္၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ အလိုအေလ်ာက္ မီးအႏၱ ရာယ္ အခ်က္ေပးစနစ္စသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
Phase III တြင္စုစုေပါင္းအက်ယ္အ၀န္းစတုရန္းေပ ၂၅၃,၃၆၇ ရွိၿပီး အထပ္ေပါင္း ၂၃ ထပ္မွာ ၁၇၁ ခနး္ပါ၀င္ပါသည္။

ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ဟိုတယ္မွာစုစုေပါင္းအက်ယ္ ၄၁၂,၆၉၁ ေပၚတြင္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထပ္ ၂၀ တြင္အခန္း ၂၅၈ ခန္းရွိပါသည္။

အခန္းအမ်ိဳးအစားကသံုးမ်ိဳးရွိၿပီး ၄၄၁ စတုရန္းေပ ကေန ၁၃၀၅ စတုရန္းေပ အထိရွိပါသည္။
ေရွာ့ပင္းစင္တာမွစတုရန္းေပ ၅၆,၂၇၀ က်ယ္၀နး္ၿပီး ႏွစ္ထပ္ေစ်း၀ယ္စင္တာမွာစားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ စူပါမားကက္မ်ား၊ အပန္းေျဖ SPA ဆိုင္၊ အလွအပဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ဆိုင္မ်ား၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးဆိုင္မ်ားဖြင့္ထားပါသည္။
ကန္သာယာစင္တာတြင္သက္ဆိုင္ရာအပိုင္းအလိုက္ေရကူးကန္မ်ား၊ အားကစားခန္းမမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္စသည့္  Facilities မ်ားလဲပါ၀င္ပါသည္။

ကန္သာယာစင္တာကို၀ယ္ယူလုိသူေတြအေနႏွင့္iMyanmarHouse ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Source:imyanmarhouse

Read 1711 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:02
Rate this item
(0 votes)