Sule Square

Sule Square

Sule Square Mall & Offices စီမံကိန္းကေတာ့  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းနဲ႔ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္ မွာ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ရံုးခန္း တာ၀ါ နဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဤစီမံကိန္းမွာ Sule Shangri-la Yangon ဟိုတယ္ကပ္လ်က္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို Trader Square အမည္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီ  ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကုန္က်ခံကာ တည္ေဆာက္မည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ Sule Square အမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

အထပ္၂၃ ထပ္ ျမင့္ၿပီး ေစ်း၀ယ္စင္တာ ၂ ထပ္၊ ရံုးခန္းအလႊာ ၁၅ ထပ္၊ ကားပါကင္အထပ္ ၅ ထပ္တို႔ ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  

ေစ်း၀ယ္စင္တာက ေျမညီထပ္နဲ႔ ပထမထပ္မွာရွိၿပီး Sule Shangri-La Yangon ဟိုတယ္နဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္သြယ္ နိုင္တဲ့ ေလွ်ာက္လမ္းေတြရွိပါတယ္။ ေစ်း၀ယ္စင္တာ မွာ ဆိုင္ခန္းေနရာေပါင္း  ၃၃ ေနရာ ပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ဌားမည့္ ေနရာ အေနျဖင့္ ၃,၃၀၀ စတုရန္းမီတာ ပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယထပ္မွ ရွစ္ထပ္ထိ ကားပါကင္ ၄ ထပ္ပါရွိမွာျဖစ္ၿပီး ကားစီးေရ  ၆၀၀ ေက်ာ္ ရပ္နား နိုင္တဲ့ မိုးလံုေလလံု ကား ရပ္နားကြင္းျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ၆ လႊာကေန အေပၚဆံုးထပ္ထိ ၁၅ ထပ္ဟာ ရံုးခန္း ေတြ ျဖစ္ၿပီး  အေပၚဆံုး အထပ္ကို ၂ထပ္ကေတာ့ Food & Beverages ႏွင့္ Restaurant ေနရာျဖစ္မည္ဟု လ်ာထားပါသည္။

ဒီဇိုင္းႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား

Sule Square Mall & Offices ရဲ႕ က႑အလိုက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့  ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို CNQC ကတာ၀န္ယူၿပီး ၊ ဗိသုကာဒီဇိုင္းကို DP Architects ကတာ၀န္ယူပါတယ္။ 

ပိုင္ေဖာင္းေဒးရွင္းကိုေတာ့  Golden Tri-Star က ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး စက္မႈနဲ႔လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ပိုင္းကိုေတာ့  Alpha Consulting က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Largdon & Seah ကေတာ့ အေရအတြက္ ခန္႕မွန္းေရး ကိုေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး  Colliers International Myanmar က ရံုးခန္းနဲ႔ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Company Country of origin ROLE
CNQC China ေဆာက္လုပ္ေရး
DP Architects Singapore ဗိသုကာဒီဇိုင္း
Golden Tri-Star Myanmar ပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း
Alpha Consulting Engineers Singapore စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း
Largdon & Seah Asia region အေရအတြက္ခန္႔မွန္းေရး
Colliers International Myanmar US ရုံးခန္းႏွင့္ဆိုင္ခန္း ငွါးရမ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္

 

တစ္ထပ္ကို ရံုးခန္းေနရာ  ၁,၉၀၀ စတုရန္းမီတာ က်ယ္၀န္းၿပီး ၊ စုစုေပါင္းရံုးခန္း ၁၅ ထပ္ အတြက္  ၃၀,၀၀၀ စတုရန္း မီတာရွိပါမယ္။ အခန္းေတြဟာ ၾကမ္းခင္းကေန မ်က္ႏွာက်က္ထိ ၂.၇ မီတာကေန ၃.၂ မီတာထိ ျမင့္ပါတယ္။

ရံုးခန္းမ်ားကို ဌားမွာျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နံမယ္ႀကီး Colliers ကို သီးသန္႔ အဌားကိုယ္စားလွယ္ ေပး အပ္ထားပါတယ္။ 

Sule Square Mall & Office မွာ ၂၄ နာရီ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ ေပးထားမွာ ျဖစ္ၿပီး  အေရးေပၚမီးစက္ ၊ အထပ္တိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ ကင္မရာ ၊ ဂ်စ္ပဆင္ ေက်ာက္ျပားမ်က္ႏွာက်က္ ၊ ေၾကြျပားကပ္ ၾကမ္းခင္း ၊ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး ဗဟိုမွ ေလေအးေပးစနစ္ ၊မီးလွန္႔အခ်က္ေပးကိရိယာ ၊ အလိုအေလ်ာက္ မီျငိမ္းကိရိယာ ၊  လွပတဲ့ ပန္းခ်ီ နံရံ မ်ားနဲ႔ လွပတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေပၚစီး ရႈခင္းမ်ားကို ခံစားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယထပ္မွ ရွစ္ထပ္ထိ ကားပါကင္ ၄ ထပ္ပါရွိမွာျဖစ္ၿပီး ကားစီးေရ  ၆၀၀ ေက်ာ္ ရပ္နား နိုင္တဲ့ မိုးလံုေလလံု ကား ရပ္နားကြင္းျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ၆ လႊာကေန အေပၚဆံုးထပ္ထိ ၁၅ ထပ္ဟာ ရံုးခန္း ေတြ ျဖစ္ၿပီး  အေပၚဆံုး အထပ္ကို ၂ထပ္ကေတာ့ Food & Beverages ႏွင့္ Restaurant ေနရာျဖစ္မည္ဟု လ်ာထားပါသည္။

Read 3209 times Last modified on Tuesday, 24 May 2016 17:35
Rate this item
(0 votes)