ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီနဳတ္ထြက္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီဝင္ေရာက္လာေသာ

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီနဳတ္ထြက္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီဝင္ေရာက္လာေသာ google

ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင့္စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီ Sino Great Wall ႏုတ္ထြက္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ဆူမီမိုတိုေကာ္ပိုေရးရွင္း အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

 

ျမန္မာ့မီးရထားက ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင့္စီမံကိန္းအတြက္စင္ကာပူ Oxley Holdings ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မင္းဓမၼကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံက Sino Great Wall ကုမၸဏီတို႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစုကို ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ျမန္မာ့မီးရထား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘျမင့္က တရုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ တရုတ္ကုမၸဏီ Sino Great Wall ေဒဝါလီခံသြားေၾကာင္း၊အဆိုပါကုမၸဏီပ်က္သြား၍ အဓိကဘ႑ာေရးေတာင့္တင္းသည့္ ကုမၸဏီေလ်ာ့သြားေၾကာင္း၊အစားရွာရာတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ဆူမီမိုတိုေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ေတြ႔ေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

 

<< Minglar Market in Yangon >>

 

စီမံကိန္း ဧရိယာ ၆၃ ဒသမ ၅ ဧက အက်ယ္အဝန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရွိၿပီး မီးရထားႏွင့္အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဝန္းရံထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

yan

 

ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအဆင့္ျမွင္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီလွ်င္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ လစဥ္ ေဒၚလာေလးသန္းေလာက္ဝင္ေငြရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

<< မဂၤလာဒုံ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းပိတ္ထားသည့္လမ္းမ်ားျပန္ဖြင့္ >>

 

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ အစိုးရက ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္း ၃၄ခုႏွင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းတင္ျပသည့္ ကုမၸဏီ ၂၈ခုရွိခဲ့သည္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 3335 times Last modified on Tuesday, 17 September 2019 14:27
Rate this item
(1 Vote)

Related items