ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားဖို႕ ေျမကြက္မ်ား စတင္ေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္  ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားဖို႕ ေျမကြက္မ်ား စတင္ေရြးခ်ယ္ google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ(NYDC)သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားဖို႕ ေျမကြက္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ စတင္၍ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

ေျမေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားရာ၌ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ေပ(၄၀×၆၀) ေျမကြက္မ်ား ျပန္လည္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္ေရြးခ်ယ္မႈကို မဲစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

‘‘စီမံကိန္းေျမေနရာမွာ လူေနရပ္ကြက္ေတြမပါဘူး။ ေျမေနရာခ်ထားမႈက လယ္ေျမေတြကို ျပန္ခ်ထားေပးတာပါ။ လယ္သမားေတြကေတာ့ အဆင္ေျပပါ တယ္’’ ဟု ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္နႏၵေအာင္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြင္း ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအသစ္ေျပာင္းလဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အပိုင္း(၁)ကို ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးအစား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿမိဳ႕ေျမ သတ္မွတ္၍ ျပန္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္။

 

ထို႔ျပင္ NYDC က ကုမၸဏီတြင္ တိုင္းအစိုးရက ရယူထားသည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ ၀င္ ရာထူးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါတယ္။

 

ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ရယူထားၿပီး ၎ေနရာ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးစိုးလြင္က လႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ပါတယ္။

 

NYDC ၏ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ တိုင္းအစိုးရ၀န္ႀကီး ဦဟံထြန္းေနရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါတယ္။

 

<< Architect (ဗိသုကာပညာရွင္) (168) >>

 

NYDC ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာငါးဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ဦးသိမ္းေဝက ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

<< ျမန္မာ့မီးရထား လမ္းပိုင္း ၁ဝ ခု၏ ရထားထြက္မည့္အခ်ိန္ဇယားနွင့္ လတ္မွတ္ေစ်းနွုန္းမ်ား >>

 

က်န္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးမွာ  တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္း ႏွင့္  လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွစ္ဦးအျဖစ္ စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးေဟာင္း George Yeo၊ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအရာရွိေဟာင္း ဦးထြန္းျမတ္တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

<< 3rd Party Inspection (သီးျခားအဖြဲ႔မွစစ္ေဆးျခင္း) (10) >>

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ပထမအ ဆင့္  အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ဖိုက္ဘာဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတို႔ တည္ေဆာက္ ရန္ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

 

သက္ဆိုိင္ရာ က႑အလိုက္ EOI တင္သြင္းမႈ ၇၇ ခုကို ကုမၸဏီ၊ အဖဲြ႕အစည္း ၄၅ ခုထံမွ လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 19908 times Last modified on Friday, 13 September 2019 11:31
Rate this item
(2 votes)