ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ခ်ဲ႕ထြင္မွုမ်ားအတြက္ ပုဂံေဒသတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေန

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ခ်ဲ႕ထြင္မွုမ်ားအတြက္ ပုဂံေဒသတြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေန google

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဂံေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မွုအတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

ပုဂံေဒသတြင္ ထပ္မံတိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မွုမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္လည္း ယူနက္စကိုက စည္ကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

''ေနာင္တိုးပြားလာမယ့္ လူဦးေရနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးလာမယ့္အရာေတြအတြက္ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မွုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအၾကားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တယ္''ဟု ပုဂံဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

 

<< ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရၿပီးေနာက္ ပုဂံေဒသမွာအေျဖရွာမယ့္ကိစၥရပ္မ်ား>>

 

ပုဂံေဒသ၏ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရအတြက္ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မွုႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးလာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဟိုတယ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယူနက္စကို၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားေကာင္စီ (ICOMS) ပညာရွင္က ပုဂံေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံ အစည္းအေဝးတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

 

လက္ရွိတြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ေဒသ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ လူေနေဒသအတြင္း ရွိေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ကို မထိခိုက္ပါက ပုံမွန္အတိုင္းတည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာအျပင္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ ဟိုတယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းႏွိုင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

 

<< ယူနက္စကိုက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ပုဂံေဒသ>>

 

ပုဂံယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ေဒသကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအုံ တည္ရွိရာဇုန္ (Ancient  Monumental Zone)၊ ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိရာဇုန္ (Ancient Site Zone)  ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဇုန္ (Protected and PreservedZone) အျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ သတ္မွတ္ထားသည္။

 

လက္ရွိ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လတာအတြင္း ပုဂံေဒသသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၂၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန ပုဂံဌာနခြဲ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ပုဂံေဒသသည္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ သုံးသိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာနိုင္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

 

<< ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ Master Plan သည္ Best Planning Project အျဖစ္ ဆန္ကာတင္စာရင္း၀င္ခဲ့>>

 

ပုဂံေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ခရီးသည္မ်ား တည္းခိုရန္ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားထက္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္နိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္ ရိုးရာမပ်က္ အိမ္ပုံစံငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္နိုင္ေၾကာင္းလည္း အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာရွင္ Mr Kai Weise က အႀကံျပဳထားသည္။


Source: Myanmar Times

 

Myanmar Builders Guide

Read 561 times
Rate this item
(0 votes)

Related items