ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္စီးပြားေရဇုန္ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္

ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္စီးပြားေရဇုန္ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္ google

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသအေနႏွင့္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း ဝင္ၿပီးေနာက္ ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္မည့္အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာထားသည္။

 

ယူနက္စကိုကသတ္မွတ္ထားသည့္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ပုဂံႏွင့္ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ရိွရြာ ၂၀ ေက်ာ္ တြင္္ ေနာက္ထပ္တိုးလာမည့္ လူဦးေရအရ ၿမိဳ႕သစ္၊ ရပ္ကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕၍မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ အသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အစီအမံမ်ားေရးဆြဲေန ေၾကာင္း သိရသည္။

 

<< ယူနက္စကိုက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ပုဂံေဒသ>>

 

ba

 

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာကပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ၿမိဳ႕သစ္အစီအမံမ်ားဆြဲေနေၾကာင္း၊သတ္မွတ္ယဥ္ေက်းမႈဇုန္အတြင္း အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ထပ္မံတင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဇုန္အသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးေရးဆဲြေနေၾကာင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕က ပုဂံေဒသကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊သန္႔ရွင္းမႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊တည္ေဆာက္မႈ၊ ရွင္းလင္းမႈေတြအားလံုးကို တာဝန္ယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source: iMyanmarhouse

 

Myanmar Builders Guide

Read 548 times
Rate this item
(0 votes)

Related items