EOI ေခၚယူသြားမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စံမံကိန္း၏ အဆင့္ ၁ က႑မ်ား

EOI ေခၚယူသြားမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စံမံကိန္း၏ အဆင့္ ၁ က႑မ်ား google

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း စတင္ရန္ အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုမႈ အဆိုျပဳလႊာ (Expression of Interest – EOI) ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ (NYDC) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

        ယင္းသို႔ EOI ေခၚယူရာတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး NYDC ႐ုံးသို႔ လူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ email ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

 

        EOI ေခၚယူသြားမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စံမံကိန္း၏ အဆင့္ ၁ က႑မ်ားမွာ အဓိက ေရျဖန႔္ေဝေရး ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး ကြန္ရက္၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္၊ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ေရဆိုးသန႔္စင္ေရး ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန႔္ခ်ိ ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ဗန္းရွင္း စင္တာ စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

        ယင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း၏ တင္ဒါ ပထမအဆင့္တြင္ NYDC က တင္ဒါ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ စီမံကိန္း အဆို ျပဳလႊာ (Pre-Project Document-PPD) ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္း အႀကိဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ားကို ကုန္က်စရိတ္ခံၿပီး ျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ကုမၸဏီကို ပဏာမ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

 

        “ NYDC Challenge မွာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တန္ျပန္ တင္ဒါျပဳျခင္း အစရွိတဲ့ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ပါဝင္ ပါ တယ္။ EOI တင္သြင္းမယ့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ စီမံကိန္းေတြရဲ့ နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေရး အခ်က္ အလက္ ေတြ အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ပူးတြဲၿပီး တင္ျပရန္လိုပါတယ္။ NYDC အေနနဲ႔ တင္သြင္းလာတဲ့ အဆိုျပဳလႊာေတြကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ၎က ရွင္းျပထားသည္။

 

        လက္ရွိတြင္ Master Plan ေရးဆြဲျခင္းကို AECOM စင္ကာပူ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အျခား သက္ဆိုင္ရာ က႑ အလိုက္ အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးသိမ္းေဝက ေျပာၾကားထားသည္။

 

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ေျမဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ပထမ အဆင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွာ စင္ကာပူ နိုင္ငံ အရြယ္အစားထက္ ၂ ဆ က်ယ္ဝန္းမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ အလုပ္အကိုင္သစ္ ၂ သန္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

 

        စီမံကိန္း တခုလုံး၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဟု တိုင္းအစိုးရက ခန႔္မွန္းထားသည္။

 

        အဆိုပါကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုNYDC  ႏွင့္ CCCCတို႔မွ တင္ဒါမဖိတ္ေခၚမီကပင္ ႀကိဳတင္ညႇိႏွိုင္း သေဘာတူညီမွုရယူထားၿပီး ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို PPD  တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


        လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

 

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ NYDC ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေၿမ လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အစ ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ မစၥတာ ဆပ္ခ်္ပန္း (ေခၚ) ဦးသိမ္းေဝကို စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုင္းအစိုးရက တာဝန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Credit: irrawaddy

Read 2036 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under