ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ အခု ၅၀ဝ အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္

ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ အခု ၅၀ဝ အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ Google

        ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ခရီးသည္နားခိုေဆာင္ (Bus Shelter) မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားရာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေပါင္းအခု ၅၀ဝ အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ယေန႔ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ သိရသည္။

        ခရီးသည္နားခိုေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ဒုတိယထပ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)တြင္ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း တင္ဒါပုံစံဝယ္ယူေလၽွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

        ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ တင္ဒါေဖာင္ပိတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

        "ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေပါင္း အခု ၅၀ဝ အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရွိ မွတ္တိုင္ေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ၿပီးပါၿပီ။ေနာက္ထပ္မွတ္တိုင္ေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္တာလုပ္သြားမယ္။ ခရီးသည္နားခိုေဆာင္ Bus Shelter ေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ တင္ဒါေခၚယူတာေတြလုပ္ေနတယ္။"ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မွူ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္သို႔ ေျပာသည္။

        လက္ရွိတြင္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္အဆင့္ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္မွူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး မွတ္တိုင္ေပါင္း အခု ၂၀ဝ အထိ တည္ေဆာက္ထားသည္။

Source: Myanmar Time

Read 738 times Last modified on Tuesday, 22 January 2019 15:09
Rate this item
(0 votes)
Tagged under