ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာကို ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟုဆို

ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာကို ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟုဆို Google

          က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ ပုဇြန္ေတာင္ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို  ကမၻာေပၚက ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

          ‘‘ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာကို ကိုင္စြဲၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါၿပီ။ အဆင့္ဆင့္လာေနစရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္က်ျခင္း ရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုက နည္းပညာေကာင္းကို ခ်က္ခ်င္းခုန္ပ်ံ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အေျခအေနကို အသံုးခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အအုံကို၊ နည္းပညာသစ္ေတြကို အသံုးခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမရွိ ျပည္ေတာ္သစ္ အိမ္ရာျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေဆာက္အအံု မဂၤလာပိုင္တိုင္ စိုက္ထူျခင္းအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

          ေျမဧရိယာမွာ ေလးဧက ေက်ာ္က်ယ္၀န္းၿပီး စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၂  တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ရာမွာ ၁၂ ထပ္ခြဲရွိသည့္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး အခန္း ၂၀၀ ခန္႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။  အိမ္ရာ ေနထိုင္ေနသူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ စရိတ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္စာယာယီေနထိုင္ ခြင့္ေပးထားသည္။

          ထိုစီမံကိန္းကို Yangon Metropolitan Development ကုမၸဏီက အစိုးရကိုယ္စား ကန္ထ႐ိုက္တာေခၚယူၿပီး M.K.T ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ အစိုးရပိုင္ေျမ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေနထုိင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

          လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္ရွိ လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာစီမံကိန္းကို တိုင္းအစိုးရက ႏုိ၀င္ဘာလမွစ၍ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

Source: Seven Day Daily

Read 2047 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under