ပုဇြန္ေတာင္ ျမစ္သံုးဆိုင္ထိပ္ရွိ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းစတင္ရန္ ပိုင္တိုင္စိုက္

ပုဇြန္ေတာင္ ျမစ္သံုးဆိုင္ထိပ္ရွိ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းစတင္ရန္ ပိုင္တိုင္စိုက္ Google

          ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမစ္သံုးဆိုင္ထိပ္ရွိ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာျပည္လည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း ပိုင္တိုင္စိုက္ထူျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီ Yangon Metropolitan Development ကုမၸဏီက Developer ေနရာမွေန၍ ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

          ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ကြပ္ကဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္လံုးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

          ယင္းအေဆာက္အအံုသည္ ၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီး မေပၚေပါက္ခင္ကာလ ကတည္းကပင္ အေတာ္ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီျဖစ္ျပီး အဆိုပါအေဆာက္အအံုၾကီး ေပၚထြန္းလာပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕နွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္အလွကို စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

          ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာကို ၁၉၅၆ ခုနွစ္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းအိမ္ရာတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းအမ်ားစုကို အငွားခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

          လက္ရွိ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ေနသူမ်ားကို အသြား၊ အျပန္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္အျဖစ္ တစ္ခန္းလ ႇ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းနွင့္ အခန္းငွားရမ္းစရိတ္အျဖစ္ တလလ ႇ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းသံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ျပင္ပ၌ ငွားရမ္းေနထိုင္ရသည့္ ကာလအလိုက္ ယာယီေနထိုင္စရိတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူ ၁၄၂ ခန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

          ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္း ေျမဧရိယာမွာ ၄ ဒသမ ၃၄၈ ဧက က်ယ္ဝန္းကာ အလ်ား ၁၉၈ ေပ၊ အနံ ၁၇၂ ေပရွိျပီး စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ဇြန္လအထိျဖစ္ေၾကာင္း စုစုေပါင္း ၁၇၈ ခန္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ကပ္လ ႇ်က္တြင္ ယာဥ္စီးေရ ၃၇၈ စီး ရပ္နားနိုင္မည့္ ေျခာက္ထပ္ကားပါကင္ တစ္ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Democracy Today

Read 2645 times Last modified on Wednesday, 02 January 2019 12:34
Rate this item
(0 votes)
Tagged under