ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ပူးေပါင္းကာ ေခတ္မီဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္မည္

ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ပူးေပါင္းကာ ေခတ္မီဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္မည္ Google

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကျပည္ တြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ (Bus Shelter) မ်ားကို အက်ိဳးတူ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန (လမ္း၊ တံတား) မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

          လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္း ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ ၅၀၀   ကို FMI Decaux ကုမၸဏီကတာ ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား ေဆာက္ လုပ္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

          ‘‘အေရအတြက္ ဘယ္ ေလာက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့အ လြတ္ေျပာဖို႔ခက္တယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း   ျပင္ပေနရာေတြမွာ ဆက္ေဆာက္ မွာေပါ့’’ ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား) မွတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

          ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အ က်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္  တြင္တင္ဒါေခၚယူထားသည္။

          တင္ဒါပံုစံကို ၂၀၁၉ ဇန္န ၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ တြင္ တင္ဒါပိတ္မည္ဟု ေၾကညာ ထားသည္။

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္ ၃,၀၀၀  ေက်ာ္ရွိၿပီး FMI Decaux ကုမၸဏီ  က မွတ္တိုင္ ၅၀၀ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိထားကာ က်န္ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မီက ဆက္လက္ ျပဳျပင္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး  လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က မတ္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: 7 days Daily

Read 1254 times Last modified on Thursday, 27 December 2018 17:23
Rate this item
(0 votes)
Tagged under