ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ

ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ google

        ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ေရႊျမစႏီၵ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ရာ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

        အဆိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရ ျမဝတီခ႐ိုင္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္အနီးရွိ ေရႊျမစႏၵီ ၿမိဳ႕သစ္စီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ဒီဇင္ဘာပထမပတ္အတြင္းက ျပည္နယ္နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဝန္ ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းေနာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသြားေရာက္၍ ေျမျပင္အေနအထားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို သံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္အရွင္ပညာနႏၵ၊ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေတာင္တန္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္အရွင္ေဇာတိကႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) တို႔ ပါဝင္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

""ဒီမွာအမွန္တကယ္ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြကို မိမိတို႔တရား ဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိႏိုင္ေအာင္ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ သာသနိကေျမကအစ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္""ဟု ကရင္ျပည္နယ္၊ နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးမင္းေနာင္က ေျပာသည္။

        အဆိုပါ ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္၊ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္အထိ တင္ျပေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါၿမိဳ႕သစ္သည္ စုစုေပါင္းအက်ယ္အဝန္း ၃၂၂ ဧကရွိသည္။

"အခုလက္ရွိမွာ အိမ္ေျခေပါင္း ၃၅၀၃ အိမ္ေဆာက္လုပ္ၿပီး အလႊာစံုစုေပါင္းေနထိုင္ေနၾကပါ တယ္။ အခုဆိုရင္ ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္အတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္း ေပါင္း ၃၅လမ္း ခင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ မူလတန္းေက်ာင္းလည္း ေဆာက္လုပ္ပညာသင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 ၿမိဳ႕အဝင္မွာ "သဗၺသုခတပ္ ေပါင္းစု" ေစတီကိုလည္း တည္ထား ကိုးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ ကေလးကစားကြင္း၊ ပန္းၿခံနဲ႔ၿမိဳ႕မေဈးသစ္ေတြကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာက္ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"

ဟု ေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ DKBA တပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

        အဆိုပါေရႊျမစႏီၵၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသည္ အမွန္တကယ္မရွိ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ား၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အမွန္တကယ္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Democracy Today

Read 612 times
Rate this item
(0 votes)