သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးပါက PPD ကို ေၾကညာသြားမည္

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးပါက PPD ကို ေၾကညာသြားမည္ google

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ Pre-Project Documents (PPD) ကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲထားၿပီး PPD မူၾကမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို တင္ျပမည္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးပါက PPD ကို ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး NYDC Challenge တင္ဒါကိုလည္း စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း New Yangon Development ကုမၸဏီ၏ Website တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

        တံတားႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလိုမီတာရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ NYDC Challenge တင္ဒါေခၚဆိုနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ Pre-Project Documents (PPD) အၿပီးသတ္ရန္ New Yangon Development Co..,Ltd (NYDC) ႏွင့္ China Communications Construction Company Ltd (CCCC) အၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ PPD မူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီ Pre-Project Documents မူၾကမ္းမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို နိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဦးေဆာင္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Pre-Project Documents မွာ ပါဝင္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို NYDC Challenge တင္ဒါစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေၾကာ္ျငာသြားမွာပါ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အနီးကပ္ကြပ္ကဲနိုင္ဖို႔အတြက္ NYDC site office ကို တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းလိႈင္တံတားအဆင္းမွာ စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉၊ ဇန္နဝါရီလမွာ ၿပီးဆုံးဖို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ NYDC ရဲ့ Project Management အဖြဲ႕က site office ကေန စီမံကြပ္ကဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းနယ္နမိတ္အတြင္းမွာ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာလည္း ေျဖရွင္းေပးနိုင္မယ့္ Social and Compliance အဖြဲ႕ကိုလည္းထားရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ဟု NYDC CEO က ေျပာၾကားသည္။

        Pre-Project Documents (PPD) တြင္ ပါဝင္မည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ တံတားအမွတ္(၁) - ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗားကရာလမ္းအနီးမွ ၿမိဳ႕သစ္အထိ လွိုင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေျခာက္လမ္းသြားတံတား၊ တံတားအမွတ္(၂) - လက္ရွိပန္းလွိုင္ျမစ္ကူးတံတား ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ ႏွစ္လမ္းသြားတံတား၊ ၂၆ ကီလို မီတာရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ ၿမိဳ႕ရြာ ငါးခု၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ကနဦးေဆာက္လုပ္မည့္ (၁၀) စတုရန္းကီလိုမီတာရွိေသာ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ (Industrial Estate) အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကိုေရေပးေဝနိုင္မည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရသန႔္ စင္စက္႐ုံ (Water Treatment Plant)၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရဆိုးသန႔္စင္စက္႐ုံ (Waste Water Treatment Plant)၊ တိုးျမစ္အနီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ (၃၂) ကီလိုမီတာခန႔္ကြာေဝးေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေပးေဝေရးပင္မ အေဆာက္အအုံ (Water Intake Facility) ႏွင့္ အဓိက ေရျဖန႔္ေဝေရး ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ (Power Distribution & Transmission) မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအေနနဲ႔ AECOM ရဲ့ Master Plan ေရးဆြဲမႈ ပထမအဆင့္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီအပတ္ေသာၾကာေန႔မွာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (Visioning Workshop) တစ္ခု ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္းမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေနရာအကန႔္အသတ္ေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူအနည္းငယ္ကိုသာ ဖိတ္ၾကားနိုင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလအတြင္း Master Plan ဒုတိယအဆင့္ ၿပီးဆုံးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္သြားပါမယ္။ Flood Risk Assessment နဲ႔ Traffic & Transport Planning တို႔အတြက္ ကနဦး အစီရင္ခံစာေရးဆြဲမႈေတြ ေအာက္တိုဘာလကုန္မွာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ အစပိုင္းမွာ ဒုတိယအဆင့္ Master Plan ဒီဇိုင္းၿပီးစီးနိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္က အႀကံေပးေတြအားလုံးက ပူးေပါင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိပါတယ္။ Strategic Environmental Assessment နဲ႔ Environmental Impact Assessment အႀကံေပးအေနနဲ႔ ERM Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္ကို နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Pre-Project Documents (PPD) ကိုလည္း အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ PPD မူၾကမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို တင္ျပသြားမွာပါ။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးရင္ PPD ကို ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ၿပီး NYDC Challenge တင္ဒါလည္း စတင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ”

ဟု NYDC CEO က ယင္း၏ အပတ္စဥ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

Source:Eleven Media Group

Read 785 times
Rate this item
(0 votes)