ေျမအခ်ဳိးက်ပိုင္ဆိုင္မႈပါရရွိမည့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားကို စကၤာပူ-ျမန္မာ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ က ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခ်မည္

ေျမအခ်ဳိးက်ပိုင္ဆိုင္မႈပါရရွိမည့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားကို စကၤာပူ-ျမန္မာ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ က ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းခ်မည္

စကၤာပူ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Attic Investment သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္သတၱဳကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Than Htike Lu Gems ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၅ ထပ္အျမင့္ ဟိုတယ္တာ၀ါ ေဆာက္လုပ္ကာ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအား အျပတ္ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းေပၚရွိ ေျမ ၂.၁၄ ဧကတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉ ရက္ မတ္လတြင္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ ရန္ကုန္၌ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ကာ ေစ်းႏႈန္းေစ်းထားကို တစ္ခန္းလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅၀ ၀၀၀ ၀န္းက်င္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားၿပီး၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပါ အခ်ဳိးက်ရရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

အခန္း၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ရန္ ၀ယ္ႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ၀ယ္ေဆာင္ပါကလည္း အဆင္ေျပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တည္ေဆာက္သူသည္ ထိုဟုိတယ္အား Manage လုပ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ငွားမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းပိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထုိ ကုမၸဏီမွ တစ္ဆင့္ ပံုမွန္ ဟိုတယ္အခန္းစတိုင္ျဖင့္ အျပင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္ငွားရမ္း၍လည္း ၀င္ေငြ ရရွိႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

ေငြေပးေခ်ရာတြင္လည္း ၃ မ်ဳီးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္၊ လစဥ္ေငြေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားအား သီးျခား ေရာင္းခ်သည့္ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမေလာကတြင္ မၾကားဖူးသေလာက္ရွိၿပီး ၀ယ္သူက ေျမအခ်ဳိးက်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိသည့္ စီမံကိန္းဆိုသည္မွာလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထိုအခ်ဳိးက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရရွိသည့္ အေရာင္းပံုစံသည္ လတ္တလောထြက္ရွိထားသည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (သို႔) ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒေပၚသို႔ အေျခခံထားသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူက ထင္ျမင္ခ်က္ေပးထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Attic Investment ဘက္မွ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္က ဥပေဒေရးရာဆိုင္ရာမ်ားကို မိတ္ဆက္ပြဲတြင္သာ အတိအက်ေျပာႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီဟိုတယ္ခန္းေတြကို ေရာင္းတယ္ဆိုတာ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ရွယ္ယာကို ေရာင္းတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေျမက freehold ဆိုေတာ့ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈပါ အခ်ဳိးက်ေပးမွာပါ။ စာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ သံုးခုခ်ဳပ္ရပါမည္။ မိတ္ဆက္ပြဲက်ရင္ေတာ့ အေသးစိတ္ရွင္းျပလုိ႔ ရပါတယ္” ဟု အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကဆိုသည္။

ထို ၂၅ ထပ္ျမင့္ေသာ ဟိုတယ္တာ၀ါကို Attic Master Hotel ဟု လက္ရွိတြင္ နာမည္ေပးထားၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ Lobby ပထမထပ္တြင္ ႐ံုးခန္းသံုးရန္ႏွင့္ ဒုတိယထပ္တြင္ အႏုပညာခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ဟိုတယ္အခန္းမ်ားမွာ အထပ္ ၁၇ မွ အထပ္ ၂၅ ထပ္တြင္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး sky lobby တြင္ check-in လုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ အခန္းအေရအတြက္အေနျဖင့္ ၁၆၈ ခန္းပါရွိမည္ဟု ဆိုပါသည္။ က်န္အထပ္မ်ားတြင္ serviced apartment မ်ား ပါ၀င္မည္။

ဟိုတယ္တာ၀ါသည္ ဤေျမကြက္ရွိစီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တြင္ လူေနကြန္ဒိုတာ၀ါသံုးလံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း ေလးလံုးေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအရ အေဆာက္အဦးတစ္ခုအား ကြန္ဒိုမီနီယံဟု အက်ဳံး၀င္သတ္မွတ္လွ်င္ ေျမကြက္အား မူလေျမပိုင္ရွင္မွ တစ္ဦးထဲမပိုင္ဆိုင္ေတာ့ဘဲ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကပါ အခ်ဳိးက်ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာင္ထိုေျမကြက္ႏွင့္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရပ္ကိုလည္း မူလေျမပိုင္ရွင္မွ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ အခန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Attic Investment သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Singapore Attic (Myanmar)Investment ဟု ဧၿပီလ  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Than Htike Lu Gems မွာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေလာကသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ထပ္အျမင့္ရွိေသာ Royal Sayarsan Condominium ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။

Royal Sayarsan Condominium သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

Read 1868 times Last modified on Wednesday, 29 August 2018 17:11
Rate this item
(1 Vote)