မႏၲေလး မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း

မႏၲေလး မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း google

မႏၲေလး မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ယင္းေနရာ တြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခား ေနရာမ်ားသို႔ ယခုစက္တင္ဘာလတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း နိုင္ေရး စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဆိပ္ကမ္းေနရာ ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ (တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-(၂)က ေျပာ ဆိုသည္။

 

မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းတြင္ မႏၲေလး  -မင္းကြန္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ နိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပုဂၢလိကေရယာဥ္မ်ားဆိုက္ ကပ္ရာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 

<< Solar Energy (ေနစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္စက္ကိရိယာမ်ား) (61) >>

 

ေဆြးေႏြးခဲ့

 

"က်ဴးေတြရွင္းဖို႔က ဒုတိယအဆင့္ပါ။  မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းမွာရွိတဲ့ သဲလုပ္ငန္း၊ ႏုန္းလုပ္ငန္း၊ ဝါးေတြစုပုံတာနဲ႔ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း ေတြရွိတယ္။ အကုန္လုံးကိုေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ ဝါးအဖြဲ႕၊ သဲအဖြဲ႕၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းသေဘာတူခ်က္ ရၿပီးပါၿပီ။ဇြန္လ ေလာက္က ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးဆီတင္ၿပီးသြားၿပီ။ စက္တင္ဘာလ အတြင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္"ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

 

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထား

 

ဆိပ္ကမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ၌ လက္ရွိလုပ္ ငန္းမ်ားမွ သဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်ာ္ဆိပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဝါးလုပ္ငန္း မ်ားကို ၁၉ လမ္း (View Point)ေျမာက္ဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ကုန္ တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊၾကက္ယက္ ဆိပ္ကမ္းတြင္လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထား ေၾကာင္း သိရသည္။

 

<< ကိုရီယား - ျမန္မာ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း စတင္ >>

 

တိတိက်က်မေျပာနိုင္

 

"မၾကာခင္ သက္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းၿပီးလို႔ ေရႊ႕ခိုင္းရမွာေပါ့။ မရမ္းၿခံဆိပ္ကမ္းျမႇင့္တင္ေရးက ဘယ္အခ်ိန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ မယ္ဆိုတာ တိတိက်က်မေျပာနိုင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွ ဆိပ္ကမ္းစီမံခ်က္ ရွိလို႔ ဒီေနရာမွာ  ဆိပ္ကမ္းေနရာခ်ထားေပးတာမလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထား တဲ့အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကာလေတြ မွာခ်ထားေပးတာမရွိေတာ့ဘူး"ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

<< တရုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးသန္႔စက္မႈဇုန္တစ္ခုထူေထာင္လို >>

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္

 

မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းသာယာလွပေရးအတြက္  နယ္သာလန္နိုင္ငံမွ Royal Haskoing Consultant Co .,Ltd. မွ Master Plan ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပၿပီးျဖစ္ရာ အၿပီး သတ္Master Plan  ေရးဆြဲကာ ညႇိႏွိုင္းမွုမ်ားလုပ္ေဆာင္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။   

 

Source: Myanmar Times

 

Myanmar Builders Guide

Read 824 times
Rate this item
(0 votes)