Infrastructure and Zones

Friday, 16 February 2018 14:48

PPP ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္(Zawgyi-Unicode)

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ (PPP) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Tuesday, 13 February 2018 14:26

မီးရထားလမ္းစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ေခတ္မီ ရထားသစ္ မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးစီးခဲ့ (Zawgyi-Unicode)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ မီးရထားလမ္းစီမံကိန္း တစ္ခုအတြက္ ေခတ္မီ ရထားသစ္မ်ားအားပံ့ပိုးေပးရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄ သန္းတန္ေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
Tuesday, 06 February 2018 17:17

Toda Corporation မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ ပဲခူးျမစ္ေရပိုက္လိုင္း (Zawgyi-Unicode)

Toda Corporation သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)ထံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နမိတ္အတြင္း
Tuesday, 23 January 2018 14:30

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအနီးတစ္ဝိႈက္တြင္ လန္းဆန္းလာမည့္ အေဆာက္အဦမ်ား(Zawgyi-Unicode)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္သည္ အရင္ေခတ္ေႏွာင္းက အသံုးျပဳခဲ့ၾကရေသာ ရထားလမ္းအား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
Monday, 22 January 2018 14:22

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအသံုးျပဳ၍ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၅ဝဝအဆင့္ျမႇင့္တင္မည္(Zawgyi-Unicode)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၅ဝဝ အားေခတ္မီ ကားမွတ္တုိင္မ်ားအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္
Thursday, 18 January 2018 14:45

မိုးပ်ံလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည့္ IFC တို႔သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး(Zawgyi-Unicode)

ယခုရက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ျဖစ္လာေသာ သတင္းကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္မိုးပ်ံ အျမန္လမ္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
Wednesday, 10 January 2018 14:13

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ စက္မႈဇုန္မ်ား(Zawgyi-Unicode)

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ အသြင္ ပီပီျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခုတြင္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ား ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္အစီအစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသာမက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေနေသာ
Thursday, 28 December 2017 13:19

ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအား ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျမစ္ကူးတံတားတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္(Zawgyi-Unicode)

ရန္ကုန္သီလဝါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ပဲခူးၿမိဳ႕ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအား ဆက္သြယ္မည့္
Friday, 15 December 2017 14:31

သီလဝါ၊ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ထားဝယ္ စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား(Zawgyi-Unicode)

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းဥပေဒကို ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Search Articles