မုံရြာျပည္သူ႕ေဆးရုံရွိ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ငါးထပ္ေဆာင္တည္ေဆာက္မႈ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးေန

မုံရြာျပည္သူ႕ေဆးရုံရွိ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ငါးထပ္ေဆာင္တည္ေဆာက္မႈ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးေန google

        စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး မုံရြာၿမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆးရုံရွိ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ငါးထပ္ေဆာင္အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေနမႈမွာ လက္ရွိတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးလူမႈ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းထံမွသိရသည္။ အဆုိပါ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ငါးထပ္ေဆာင္

အေဆာက္အအုံကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၆၅ သန္းကုန္က်ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈေရး၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။

 

        “ ေဆးရုံၾကီးရဲ႕ မူလပထမဒီဇုိင္းက ခုႏွစ္ထပ္ရည္ရြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအရ ငါးထပ္သာ ေဆာက္သင့္တဲ့အတြက္ ငါးထပ္ေဆာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီ၊ အေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံးၿပီးစီးဖုိ႕ က်ပ္ ၃၂၄၃ သန္းခန္႕လုိအပ္ မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၿပီးစီးဖို႕အတြက္ တို္င္းေဒသၾကီးအစုိးရထံက ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ရသုံးခန္႕မွန္းေျခက်ပ္ ၁၅၅၅ သန္းရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရရွိတဲ့ေငြေၾကးမ်ားကို ေဆးရုံၾကီးတည္ေဆာက္ရန္ သုံးစြဲဖုိ႕ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို တင္ျပမွာျဖစ္ၿပီး လုိအပ္တဲ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕အပ္ဖို႕လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို ဆက္လက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု၀န္ၾကီးကဆက္ေျပာသည္။

 

<< ဧၿပီတြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ သီးႏွံနစ္နာေၾကးေပးမည့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး >>

 

        ငါးထပ္ေဆာင္အေဆာက္အအုံ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးမ်ားကိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာ နျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္ တာျမင့္ေထြးကေျပာၾကားထားသည္။

 

        “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ျဖည့္စြက္တင္ထားပါတယ္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာဒီေဆးရုံၾကီးကို အၿပီးေဆာက္ဖုိ႕လုပ္ေနပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမေပးႏုိင္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာအရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ Third party နဲ႕စစ္ထားတာမရွိဘူး။ မွတ္တမ္းအျပည့္အစုံမရွိလုိ႕ နည္းနည္းၾကာျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အၿပီးလုပ္ဖို႕လုပ္ထားပါတယ္”ဟုျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

 

        စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ေဆးရုံအျပင္ ခုတင္ ၃၀၀ ဆ့ံေဆးရုံတစ္ရုံ၊ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆးရုံႏွစ္ရုံ၊ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ေဆးရုံေျခာက္ရုံ၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ေဆးရုံ ၁၁ ရုံ၊  ၂၅ ခုတင္ဆ့ံေဆးရုံ ၁၉ ရုံ၊ ၁၆ ခုတင္ဆံ့ေဆးရုံ ၉၉ ရုံ၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၂၄၁ ခု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၁၁၆၅ ခု၊ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနႏွစ္ခု၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန ငါးခု၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးဌာန ၄၀၊ အနာၾကီးေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕၊ အထူးေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕၊ တီဘီေရာဂါတုိက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕၊ မ်က္ခမ္းစပ္ႏွင့္ မ်က္မျမင္ကာ ကြယ္ေရးအဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕၊ ကာလသားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ကိုးဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးကုဌာန ၄၂ ခုတုိ႕ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: Myanmar Alin

 

Myanmar Builders Guide

Read 862 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under