ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခအနီးတည္ေဆာက္မည့္ ေရေပၚသေဘၤာဟိုတယ္

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခအနီးတည္ေဆာက္မည့္  ေရေပၚသေဘၤာဟိုတယ္ google

        ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခအနီးတြင္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆဲြေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရေပၚသေဘၤာဟိုတယ္တစ္ခုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ထံမွ သိရသည္။

        အဆုိပါေရေပၚသေဘၤာဟိုတယ္ကို ဖိုးကုလားကြ်န္းနွင့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခဘုတ္ဆိပ္အနီးတြင္ ဆိပ္ခံတံတား တစ္စင္းတည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

        ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသို႕ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈတုိးျမွင့္ေရးအတြက္ကမ္းရိုးတန္းသယံဇာတသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္မ်ားမပ်က္စီးေစေရး၊

စြန္႕ပစ္အမိႈက္မ်ားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ကမ္းေျခေဒသသဘာဝအလွမ်ားပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟစနစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္အသိပညာေပး

လုပ္ငန္းကိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

        ထုိ႕ျပင္ ငပလီ၊ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခေဒသသာယာလွပေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသႏၱရအမိန္႕ ၁၅ ခ်က္ကို လည္း တၿပိဳင္နက္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

        ကမ္းေျခေဒသမ်ားအနက္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမ်ားလာေသာ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈယခင္ႏွစ္ထက္တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ငါးလံုးထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1161 times Last modified on Friday, 28 December 2018 10:48
Rate this item
(0 votes)
Tagged under