ေမာ္တင္စြန္းဘုရား အနီးတြင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္း

ေမာ္တင္စြန္းဘုရား အနီးတြင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္း google

          ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ ငပုေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာ္တင္စြန္းဘုရား အနီးတြင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေ႐ႊ ဦးေဆာင္၍ တဦးတည္း ေဆာင္႐ြက္မည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ေျပာသည္။

ေျဖၾကားခ်က္
********
           ၎က “က်ေနာ္တို႔ပဲ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဒါလုပ္ပါတယ္။ ေဇကမာၻ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ၿပီး လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာ႐ုံအေတာ္ရွိတဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို သူကအရင္ဆုံး စလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ ရည္႐ြယ္တာကေတာ့ Beach ေတြ ဟိုတယ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရမယ္။ မိုးတြင္းဆိုလည္း သေဘၤာနဲ႔ သြားႏိုင္မယ္။ သေဘၤာအေပၚေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြနဲ႔ ဆိုရင္ အဆင္ေျပမယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC -2 တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒဆိုင္ရာဖိုရမ္ အၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွင္းျပ
****
            ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ပါက ေဇကမာၻ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီတခုထဲ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္႐ြက္မည္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သူဘဲ လုပ္လုပ္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား ၊ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားရျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းပစ္ျခင္းမဟုတ္
********************
          လက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ကမ္းေျခမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွခြင့္ျပဳ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းေဒသတြင္ေျမတိုင္းတာမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ေျမစာရင္းအားစစ္ေဆးခိုင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းပစ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ
**********
            ေဇကမာၻ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာ ဦးေဝၿဖိဳးလြင္က “ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီကေနၿပီးေတာ့ မ တည္ေပးမယ္။ ၿပီးရင္ ဧရာဝတီတိုင္းမွာရွိတဲ့ ႀကိဳက္တဲ့သူ အကုန္လုံး ဘယ္သူမဆို လာေရာက္ၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

စီစဥ္ထား
******
           ဧရာဝတီတိုင္းေဒသအတြင္း ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာတြင္ တိုင္းအဆင့္ အေျခခံေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၇ မိုင္ေက်ာ္ရွိသည့္ ကမ္းေျခတြင္ ဘုရားဖူးမ်ား ရာသီမေ႐ြး လာေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းေဒသအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေသာ တိုင္းအစိုးရ၏ ဆႏၵေၾကာင့္ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ ဦးခင္ေ႐ႊမွ ပဏာမျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ားပိုင္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒသတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၊အစိုးရအဖြဲ႕ထံတြင္လည္း တရားဝင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာ္တင္စြန္းေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး
********************
            ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ေစတီေတာ္တဆူျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ ငပုေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆံေတာ္ရွင္ျမတ္ ေမာ္တင္စြန္းေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လုံးေတာ္ျပည့္စတီးသကၤန္းကပ္လႉျခင္း၊ စိန္ဖူးေတာ္၊ ေ႐ႊထီးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္အသစ္မ်ား ကပ္လႉပူေဇာ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ က်ိဳက္ထီးေဆာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ နာဂဒီပ၊ တိပိဋၬကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္တင္စြန္း ဆရာေတာ္တို႔အပါအဝင္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွ မိုးေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္ အပါအဝင္ အလႉရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။

Source: irrawaddy

Read 1881 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under