ေကာ့ေသာင္းတြင္ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္မည္

ေကာ့ေသာင္းတြင္ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္မည္ google

          ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအပိုင္သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕အဝင္ ဗ်ဴးပိြဳင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ေရႊျပည္စိုးဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႕ အသိေပးရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

          ရွင္းလင္းပြဲတြင္တက္ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ား၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ၊ၿမိဳ႕ျပသဘာဝအလွအပမ်ား၊ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိလိုသည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ဟိုတယ္စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကသည္။

          အဆိုပါၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိေရႊျပည္စိုးဟိုတယ္အားေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအပိုင္းေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အဝင္သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္ဗ်ဴးပိြဳင့္အနီး အက္ဒမန္ပင္လယ္သို႕ မ်က္ႏွာမူရာေတာင္ေစာင္းပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ၄ဒသမ ၃၉ ဧကအက်ယ္ေျမဧရိယာအတြင္း ဧရိယာ ၂ ဒသမ ၆ဧကအားၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားအနားယူအပန္းေျဖႏုိင္မည့္ အမ်ားျပည္သူဧရိယာအျဖစ္ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ကားပါကင္၊အားကစားေလ့က်င့္ကိရိယာမ်ား၊သစ္ပင္ႏွင့္ ပန္းအလွဥယ်ာဥ္မ်ား၊နားေနေဆာင္မ်ားထည့္သြင္းကာေငြက်ပ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႕ အကုန္အက်ခံအလွဆင္တည္ေဆာက္ေပးၿပီး က်န္ရွိသည့္ေျမဧရိယာ ၁.၈ ဧကအတြင္း သစ္ပင္၊က်က္စားေနထိုင္သည့္ေရေန၊ကုန္းေန သတၱဝါ၊ေဂဟ စနစ္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစဘဲ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အကုန္အက်ခံကာ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္အေဆာက္အအံုကို ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီမွ သံုးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ဟုိတယ္ဝန္ထမ္း ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ကို ၿမိဳ႕ခံမ်ားအား ခန္႕ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Weekly Eleven

Read 1207 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 15:42
Rate this item
(0 votes)