ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တည္းခိုႏုိင္ရန္ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္မ်ား ပိုမိုေဆာက္လုပ္သင့္ဟုဆို

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တည္းခိုႏုိင္ရန္ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္မ်ား ပိုမိုေဆာက္လုပ္သင့္ဟုဆို google

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တည္းခိုႏုိင္ရန္ အတန္အသင့္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာေသာၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္မ်ား ပိုမိုေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၉ ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Collier International Myanmar မွ Deputy Managin Director မွ ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အလားအလာ မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ Developer အမ်ားစုသည္ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္ပါဝင္သည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ေနၾကၿပီး ထပ္မံထြက္ေပၚလာမည့္ ဟိုတယ္မ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎တို႕၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တဲြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္လာသည့္ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ားစုသည္ ရက္ရွည္ေနတာမ်ားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းသည့္ ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိသည့္ ဟုိတယ္ အမ်ားအျပားတည္ေဆာက္ရန္လုိသည္။

အလုပ္အတြက္ လာသည့္ သူမ်ားသည္ ဇိမ္ခံဟိုတယ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းတာမ်ိဳးကို ပိုလုိခ်င္ၾကသည္။

 

ျပည္တြင္းရွိကမ္းေျခမ်ားတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရာသတ္မွတ္အျမင့္မေက်ာ္ေစဘဲ သံုးထပ္အထိတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထား
***ျပည္တြင္းရွိကမ္းေျခမ်ားတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရာသတ္မွတ္အျမင့္မေက်ာ္ေစဘဲ သံုးထပ္အထိတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထား***

 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဟိုတယ္ေစ်းကြက္ ၾကယ္သံုးပြင့္ အဆင့္ေလာက္ရွိေသာ ဟိုတယ္မ်ားမ်ား ေဆာက္ရန္လုိလာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြန္ဒိုေစ်းကြက္တြင္လည္း အဆင့္ျမင့္ Luxury ကြန္ဒိုမ်ား တည္ေဆာက္မႈ မ်ားျပားေနၿပီး အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူေနထိုင္လုိသူမ်ား ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊

အမွန္တကယ္ဝယ္ယူေနထိုင္လိုသူမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၇ဝဝ ခန္႕ တန္ဖိုးရွိ ကြန္ဒိုမ်ားကို ဝယ္ယူလိုၾကေၾကာင္း ယင္းတို႕၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1187 times Last modified on Monday, 10 September 2018 15:28
Rate this item
(0 votes)