ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပံုစံျပဇာတ္ရံုႀကီး

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပံုစံျပဇာတ္ရံုႀကီး Google

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ပုတုန္႔ ခရိုင္တြင္ ျပဇာတ္ရံုႀကီးတစ္ခုကို ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာ ႀကီးပံုစံႏွင့္ ထပ္တူ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ထားသည္။

အရွည္ ၃၂၈ ေပရွိၿပီး အျမင့္ ၃၂ေပ ရွိေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပံုစံျပဇာတ္ရံုႀကီး ျဖစ္ၿပီးျပဇာတ္ရံုေခါင္မိုးေပၚတြင္ ေလယာဥ္ေပၚကအတုိင္း ပံုစံတူ

စစ္လက္နက္အတုမ်ားဖန္တီးပံုေဖာ္ထည့္သြင္းထားသည္။

အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သိသိသာသာျမင့္တက္လာ
***သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္ေသာ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သိသိသာသာျမင့္တက္လာ***

ေရကန္ႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားသည့္သေဘၤာႀကီးပံုစံဖန္တီးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Oriental ဥယ်ာဥ္ႀကီး၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနယ္ေျမထဲတြင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္၏ ျပတိုက္အျဖစ္လည္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ထို ကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုႀကီး၏ ေခါင္မိုးထက္တြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ သိုေလွာင္ေသာ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္လည္း

တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ ျပဇာတ္ရံုႀကီးအတြက္လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကို ျဖည့္တင္းအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဧည့္သည္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုျပဇာတ္ရံုႀကီးတြင္ လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ၿပီးတစ္ဦးကို ဝင္ေၾကး ယြမ္ ၅ဝ(၈ေဒၚလာ)က်သင့္သည္ဟု သိရသည္။

Source:Pyi Myanamar

Read 868 times Last modified on Monday, 17 September 2018 16:26
Rate this item
(0 votes)