ခရီးသြားမ်ားႏွစ္သက္ေတာင့္တၾကသည့္ ဆန္းသစ္ေသာLifestyle ပံုစံဟိုတယ္

ခရီးသြားမ်ားႏွစ္သက္ေတာင့္တၾကသည့္ ဆန္းသစ္ေသာLifestyle ပံုစံဟိုတယ္ Google

လူေနမႈအေတြ႔အၾကံဳသစ္မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုးခံစားႏိုင္မည့္ Lifestyle ပံုစံဟိုတယ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမၼတရုပ္ရွင္ရံုအနီးတြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္

ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ပထမဆံုး Life style ဟိုတယ္ျဖစ္သည့္ Hotel G Yangon တြင္ ေခတ္မီေသာ ခရီးသြားမ်ားႏွစ္သက္ေတာင့္တၾကသည့္ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာ၊လ်င္ျမန္ေသာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္

ေခတ္မီစတိုင္မ်ားအျပင္ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြပံုေဖာ္ထားေသာေနရာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ရွိေသာ အားကစားခန္းမ၊စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဘားတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Hotel G အမည္ျဖင့္ ဘန္ေကာက္၊ပတၱယား၊ဆန္ဖရန္စၥကို၊ေဟာင္ေကာင္၊ရွန္ဇန္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဟိုတယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း

၊Hotel G သည္ Gaw Capital Group ၏အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အာရွ Lifestyle-hospitality စီမံခန္႕ခဲြ မႈ ဆိုင္ရာဆုကိုလည္း ရရွိထားသည့္ GCP Hospitality တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyi Myanmar

Read 1343 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:36
Rate this item
(0 votes)