ႏိုဝင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Pan Pacific ဟိုတယ္

ႏိုဝင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Pan Pacific ဟိုတယ္ Google

စင္ကာပူအေျခစိုက္ Pan Pacific ဟိုတယ္လုပ္ငန္းစုမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Junction City တြင္ ၂၅ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္ကို

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းစုမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ယင္းဟိုတယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ဆူးေလေစတီ ႏွင့္ ေရႊတိဂံု ေစတီ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အလားအလာ ေကာင္းႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆိုသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ ဟိုတယ္သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံအနားယူလုိသည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဦးတည္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္း၊

ယင္း Pan Pacificဟိုတယ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ParkRoyal အမည္ျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွစ္လံုး ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

***သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္Junction City Project***

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ၾကယ္ငါးပြင့္ အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ ရွစ္လံုးခန္႔သာ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဟိုတယ္ ၁၄၃၂ လံုးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ၃၅၄လံုး ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ၁ဝႏိုင္ငံမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၅၆ခု လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းတို႔အနက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၂၆ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕မွ အဆင့္လုိက္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္းသိရသည္။

Source:imyanmar House

Read 1256 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:36
Rate this item
(0 votes)