စီမံကိန္း ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနသည့္ Sheraton Hotel Yangon

စီမံကိန္း ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနသည့္ Sheraton Hotel Yangon Google

အေမရိကန္နည္းပညာျဖင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္မီ Sheraton Hotel Yangonတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ယခုခ်ိန္တြင္တည္ေဆာက္မႈ ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Star Wood Hotels and Resorts ကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ Sheraton Brand အျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ Family Business Hotel ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမ ၁ဒသမ ၂၃ ဧကေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၆၅သန္းအကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး၏ floor ဧရိယာမွာ ၃၉၆၉၇၈စတုရန္းေပရွိၿပီး အေဆာက္အအံုမွာ အလ်ား ၂၁၇ေပႏွင့္ အနံ ၂၆၆ေပ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

***သင္စိိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္ Sheraton Hotel Project***

အခန္းေပါင္း ၃၄၇ခန္းပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး Basement ႏွစ္ထပ္ကားပါကင္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္အေဆာက္အအံုမွာ ႏို္င္ငံတကာစံခ်ိန္မီ ၁၆ထပ္ခဲြအေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး အဆင့္မီ ဓာတ္္ေလွကား ၉ စင္း ႏွင့္ စက္ေလွကားသံုးစင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ပထမထပ္ရွိ Ball Room တြင္

လူဦးေရ ၇ဝဝဆံ့သည့္ အခန္းထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ အဝင္ဝတြင္ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္ သံုးဆိုင္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီးအေပၚထပ္ ၁၂ထပ္လႊာ(Rooftop)တြင္လည္း စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆုိင္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမညီထပ္တြင္ International စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္အေဆာက္အအံု ဒုတိယထပ္တြင္ေရကူးကန္၊အားကစားေလ့က်င့္ခန္း၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Spaမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Myawaddy Newspaper

Read 5768 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:39
Rate this item
(1 Vote)