၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၁ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Lotte Hotel,Resort and Service Apartment

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၁ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Lotte Hotel,Resort and Service Apartment Google

ဆင္ျဖဴရွင္ရိပ္သာေျမေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒၚလာသန္း၂၂ဝ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ထားေသာ Lotte Hotel,Resort and Service Apartment စီမံကိန္းအား လာမည့္ ၂ဝ၁၇ စက္တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Lotte Hotel Yangon သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္လမ္း၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး ေျမ ၆ဧကေပၚတြင္တည္ေဆာက္ ထားေသာ အေဆာက္အဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။`

IGE Sin Phyu Sin Construction ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ Daewoo International တို႔မွအကိ်ဳးတူပူးေပါင္းပါ၀င္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ဒီဇိုင္း

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ဟုိတယ္ႏွင့္ service apartment အေဆာက္အဦးႏွစ္လံုးပါ၀င္ပါသည္။

ဟိုတယ္အေဆာက္အအံုသည္အထပ္ေပါင္း ၁၅ ထပ္ပါ၀င္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၃၄၆ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး Service Apartment အေဆာက္အအံုတြင္ အထပ္ေပါင္း၂၉ ထပ္ရွိၿပီးအခန္းေပါင္း ၃၁၅ ခန္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

Service Apartment တြင္အိပ္ခန္းတစ္ခန္းမွ ေလးခန္းအထိပါဝင္ေသာအခန္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိစီမံကိန္းကို POSCO Engineering and Construction (POSCO E&C) မွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ပါသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ Samoo Architects & Engineer မွဗိသုကာဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ Lotteria ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ျဖင့္နာမည္ႀကီးေသာ ေတာင္ကိုရီးယားမွ LOTTE အဖြဲ႕က ဟုိတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာျပည္မွ Zenith Power မွ plumbing လုပ္ေပးသည္။

***သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္သည့္ ငမိုးရိပ္တံတားတည္ေဆာက္မႈ***   

ထိုစီမံကိန္းတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ ၅ ခု၊ မဂၤလာပြဲ အပါအ၀င္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေသာအခန္း ၆ ခန္း၊ catwalk ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ ေရကူးကန္ ၊ spaအစရွိသည့္ facilities မ်ားလဲပါ၀င္ပါသည္။

ပြဲက်င္းပႏုိင္သည့္အခန္းမ်ားအနက္ Grand ballroom အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၉၂၄ စတုရန္းမီတာ၊ Middle ballroom အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၈၂၂စတုရန္းမီတာ၊ ႏွင့္ Small ballroom အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၇၉ မွ ၁၆၂စတုရန္းမီတာရွိပါသည္။

Facilities အေနျဖင့္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊မဂၤလာဧည့္ခံပဲြအပါအဝင္ပဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ ႏိုင္မည့္ခန္းမမ်ား၊ေရကူးကန္၊Gym & Fitness Centerစသည္တို႔ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

                                                ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ထိုစီမံကိန္းေျမေနရာသည္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမေနရာျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ ကာ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ေမလတြင္ ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမအား BOTစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္၇ဝစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ထား ေၾကာင္းသိရသည္။

စာခ်ဳပ္အရ ေတာင္ကိုရီးယားစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဖဲြ႔မွ ၈၅ရာခုိင္ႏႈန္း၊IGE မွ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဖဲြ႔တြင္ KDB Daewoo Securities မွ ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္း၊Daewoo International မွ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊Posco E&Cမွ ၂ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊Lotte မွ ၁ဝရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိLotte Hotel သည္ယင္းလုပ္ငန္းစု၏ရွစ္လံုးေျမာက္ျပည္ပဟိုတယ္ျဖစ္လာၿပီး အျခားဟုိတယ္မ်ားကို အေမရိကန္၊ရုရွား၊ဗီယက္နမ္၊ဥဇဘတ္ကစၥတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Daily Eleven

                                               

Read 4991 times Last modified on Friday, 25 August 2017 16:39
Rate this item
(0 votes)