၂၀၁၉ႏွစ္္ဆန္းပိုင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားေသာSule Square Hotel

၂၀၁၉ႏွစ္္ဆန္းပိုင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားေသာSule Square Hotel Google

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားရွိေသာInternational Hotel Operator ျဖစ္သည့္Marriott International

ႏွင့္Sule Square Hotelကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းၿပီးCountyard by Marriot,Hotel Sule Square တည္ေဆာက္ရန္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဟိုတယ္သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္တြင္တည္ရွိၿပီးၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိဟိုတယ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း၁၈၆ခန္းႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာFunctionမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္၄၀၀စတုရန္းမီတာက်ယ္ဝန္း ေသာအစည္းအေဝးခန္းေလးခန္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒသအစားအစာမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအစားအစာမ်ားကိုရရွိႏိုင္မည့္Three-meal Restaurantႏွင့္Mo Mo To Go Restaurantတစ္ခုလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္Recreational Facilities မ်ားျဖစ္ေသာRoof Top Swimming Pool,Fitness Center and Treatment Room မ်ားကိုတည္းခိုေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုဟိုတယ္အား၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၈ဒီဇင္ဘာ၃၀ရက္တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္သြားရန္စီစဥ္ထားၿပီး၂၀၁၉ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဟိုတယ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၆၀ခန္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyay Myanmar

Read 3934 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:50
Rate this item
(0 votes)