ေငြေဆာင္တြင္လာမည့္ႏွစ္တြင္ဟိုတယ္သစ္ႏွစ္လံုးဖြင့္မည္

ေငြေဆာင္တြင္လာမည့္ႏွစ္တြင္ဟိုတယ္သစ္ႏွစ္လံုးဖြင့္မည္ Google

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသို႔ျပည္တြင္းျပည္ပမွခရီးသြားဧည့္သည္လာေရာက္လည္ပတ္မႈႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေသာ ေၾကာင့္ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း

ဟိုတယ္သစ္ႏွစ္လံုးအား၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေငြေဆာင္ဇုန္ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္းေပါင္း၈၈ခန္းခန္႔ပါရွိၿပီးယခုတြင္တည္ေဆာက္မႈပိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္လံုးအားထပ္မံတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ေနၿပီးလုပ္ငန္းလိုင္စင္မေပးရေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေဆာင္သို႔ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဝင္ေရာက္မႈသည္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္သိသာျမင့္တက္လာၿပီးယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္မွ ဇြန္လကုန္ထိျပည္တြင္းျပည္ပဧည့္သည္ရွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နီးပါး ဝင္ေရာက္ထားေသာ ေၾကာင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားေသာဟိုတယ္၂၈လံုးရွိၿပီးကမ္းေျခသုိ႔၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျပည္တြင္းခရီးသည္၆၉၄၇၃ဦး၊ျပည္ပမွ၁၄၅၆၈ စုစုေပါင္း၈၄၀၄၁ဦးႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ျပည္တြင္းခရီးသည္၈၈၆၂၂ဦး၊ျပည္ပမွ၂၉၇၄၈ဦးစုစုေပါင္း၁၁၈၃၇၀ဦးတိုးျမင့္ဝင္ေရာက္မႈရွိလာ ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ဇန္နဝါရီလမွဇြန္လကုန္ထိျပည္တြင္းဧည့္သည္၆၅၀၀၀ႏွင့္ျပည္ပဧည့္သည္၂၀၇၀၀ေက်ာ္ဝင္ ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မိုးတြင္းကာလတြင္ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္းလာမည့္ခရီးသြားရာသီတြင္လာေရာက္သူမ်ားေဒသတြင္းေနထိုင္လည္ပတ္ရက္ၾကာေစရန္ခရီးသြားဆဲြေဆာင္ႏိုင္မည့္အစီအမံမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခအရွည္မွာေလးမိုင္ရွိၿပီးအနီးဝန္းက်င္တြင္ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ေက်းရြာမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္ၿပီးငွက္ကြ်န္း၊ခ်စ္သူမ်ားကြ်န္းအပါအဝင္အျခားလည္ပတ္စရာေနရာမ်ားကိုလည္းခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားစိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyay Myanmar

Read 1309 times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:46
Rate this item
(0 votes)