No.(1) Steel Mill (Myingyan)

No.(1) Steel Mill (Myingyan)

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ံုစီမံကိန္းကိုတပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထပ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC မွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ေနာင္အစိုးရအသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီးအမွတ္ ၁ သံမဏိစက္ရံု (ျမင္းၿခံ) ဟုေျပာင္းေခၚခဲ့ပါသည္။

Background and companies

တည္ေနရာမွာ မႏၲေလးတိုင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ဆားခါးရြာအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီးေျမဧက ၁၀၄၃ ေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။  စီမံကိန္းကိုအဆင့္ ၁၊ အဆင့္ ၂၊ တိုးခ်ဲ႕အဆင့္ ၂ ႏွင့္ အဆင့္ ၃ ဟူ၍ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအဆင့္တြင္ steel billets ႏွင့္ steel slabs တို႔ကိုထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္မူ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ direct reduction iron (DRI) မ်ားစတီးလိပ္ျပားမ်ားထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕အဆင့္ ၂ တြင္ galvanized zinc coated coil မ်ား၊ အမိုးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီးအဆင့္ ၃ တြင္ သံမဏိေဘာင္မ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ဖိအားျမင့္ပိုက္မ်ားထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Company Phase

Contract

 

Danieli C.Sp.A Phase 1 Euro 129 million
Danieli India Phase 2 Euro 570 million
Danieli India Phase 2A Euro 45 million
Danieli (Changshu) Metallurgical Equipment and Services Phase 3 Euro 502 million

ပထမအဆင့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကိုအီတလီႏိုင္ငံ Danieli C.Sp.A ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးယူ႐ို ၁၂၈.၅ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ဒုတိယအဆင့္ တို႔အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ Danieli India ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးမွာယူရိုသန္း ၅၇၀ ႏွင့္ ၄၅ သန္းအသီးသီးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

တတိယအဆင့္ကိုတရုတ္ႏိုင္ငံမွ Danieli (Changshu) Metallurgical Equipment and Services ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးစာခ်ဳပ္တန္ဖိုးမွာယူရိုသန္း ၅၀၂ သန္းကုန္က်မည္ဟုသိရသည္။

စီမံကိန္းကိုအီတလီႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံနည္းပညာေတြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပမယ့္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (China Development Bank-CDB) မွ အတိုးႏွင့္ ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Production capacity

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ံုစီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တျခားအဆင့္ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ပထမအဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳမည့္ သံေခ်ာင္း၊ သံျပားလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အဓိကကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ steel billets ႏွင့္ steel slabs ကို ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာစက္႐ံု ျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္လည္းလက္ရွိထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏမွာတန္ ၃ ေသာင္းမွ်သာရွိသည္ဟုသိရသည္။

Phase 1 Capacity
Steel billets and slab 200,000 ton per year
Phase 2 Capacity
Direct reduction iron 450,000 ton per year
Steel slab 200,000 ton per year
Hot Roll Coil 200,000 ton per year
Hot Roll Sheet 50,000 ton per year
Cold Roll Coil 100,000 ton per year
Phase 2A Capacity
Galvanized and A1-Zinc coated coil 150,000 ton per year
Colour coated coil 75,000 ton per year
Slit coil 20,000 ton per year
Profile and formed section sheet 20,000 ton per year
Phase 3 Capacity
Steel section and round 380,000 ton per year
Steel rail 300,000 ton per year
Big diameter welded pipe 130,000 ton per year
Medium diameter welded pipe 28,000 ton per year

လက္ရွိတြင္ စတီးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအေနျဖင့္  (Scraps) ျပင္ပမွ ၀ယ္ရသေလာက္ ရွာ၀ယ္ေနရၿပီး သက္တမ္းလြန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၉,၀၀၀စီးေက်ာ္ ကရတဲ့ သံတိုသံစ ၃၂,၀၀၀တန္ခန္႔ကိုသာကုန္ၾကမ္းျဖစ္ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေနာင္အခါတြင္ ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ံု၏ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုေတာင္ႀကီးပင္းပက္ သံမဏီကုန္ၾကမ္းရံုမွ ထြက္ရွိသည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

Ultility supply

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ံုမွ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို သေျပ၀ပင္မဓာတ္အားခြဲမွ အလ်ားမိုင္ ၇၀ ခန္႔ရွိ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ သြယ္တန္းယူၿပီး ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗြီ (၈၅ အမ္ဗြီေအ) ထရန္စေဖာ္မာျဖင့္ ရယူသံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

သံမဏိစက္႐ံုမွ ေန႔စဥ္ လိုအပ္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ကုဗေပ ၂.၅ သန္း၊ ဖိအား ၆ မွ ၉ bar ကို စက္႐ံုအနီးမွ ျဖတ္သန္းထားသည့္ မေကြး၊ ေက်ာက္ဆည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ ရယူ သံုးစြဲေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းတြင္ ေန႔စဥ္ ေရဂါလံ ၂ ေသာင္း ခန္႔ လိုအပ္သည့္အတြက္ ၄ လက္မ စက္ေရတြင္းတစ္တြင္း၊ ၁၀ လက္မ စက္ေရတြင္း ၄ တြင္း စုစုေပါင္း စက္ေရတြင္း ၅ တြင္းမွ ၁ နာရီဂါလန္ ၆၄၀၀၀ ထြက္ရွိရယူ သံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမင္းၿခံသံမဏိစက္႐ံုတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျမင္းၿခံ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ေတာင္သာႏွင့္ ၀ဲေလာင္ေဒသမွ ၀န္ထမ္း ၆၀၂ ဦး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ မႏၱေလး၊ မိတၳီလာ၊ ေညာင္ဦးႏွင့္ ၀မ္းတြင္းေဒသမွ ၀န္ထမ္း  ၁၇၈ ဦး ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ၀န္ထမ္း ၁၀၉ ဦး စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္း ၈၉၀ အား နည္းပညာဘြဲ႕၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕မ်ားကိုလည္း  အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုးပါက ၀န္ထမ္း ၂၃၁၆ ဦး အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

Source: Ministry of Industry, Ministry of Information

Read 7591 times Last modified on Tuesday, 05 July 2016 16:50
Rate this item
(2 votes)