ပိုင္ရိုက္သည့္ကုမၸဏီစည္ပင္အသိအမွတ္ၿပဳလုိင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ အနည္းငယ္သာက်န္

ပိုင္ရိုက္သည့္ကုမၸဏီစည္ပင္အသိအမွတ္ၿပဳလုိင္စင္ ထုတ္ေပးရန္ အနည္းငယ္သာက်န္

အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပိုင္႐ိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ကုမၸဏီအနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ က ပိုင္ရိုက္သည့္ကုမၸဏီ ၁၀ခုအား လိုင္စင္ ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ပိုင္ရိုက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄၀နီးပါးရွိေသာေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီးလိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ကုမၸဏီအနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။

၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္မွ ပိုင္႐ိုက္ျခင္းလုိင္စင္ ရရွိထားသည့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ထားသည္။

‘စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္ မမွန္မကန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ စက္ပစၥည္းဝန္ထမ္းအင္အားမျပည့္စံုတဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုအထပ္ျမင့္ေကာ္မတီကပယ္ခ်ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကပို႔တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္ခြင့္ျပဳတာပါ’ဟုအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအံုဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပိုင္႐ိုက္ သည့္ ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးအရည္အေသြးရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာေသခ်ာစိစစ္ကာဆက္လက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ ထပ္ျမင့္အေဆာက္အံုမ်ားစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုအားလိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီးလိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ အနည္းငယ္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီကပိုင္႐ိုက္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းအျပင္ ေျမသားမ်ားစမ္းသပ္သည့္ Soil Test ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည္မွာကုမၸဏီ၁၆ခုအထိရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Read 1533 times Last modified on Wednesday, 29 August 2018 16:03
Rate this item
(1 Vote)