ကားျပန္လည္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းအား ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၈ခုကုိခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း

ကားျပန္လည္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းအား ျပည္တြင္း၊ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၈ခုကုိခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း google

           ျပည္ပမွ အစိတ္အပိုင္း မ်ား တင္သြင္းၿပီး ကားျပန္လည္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုုင္ရန္ (SKD) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၈ ခုကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအ သင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

          ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္ သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ ၂၀၁၈ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ကားမ်ားကုိသာ ႏွစ္သက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ သည့္လုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျပည္တြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္မည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လုိ သည့္တိုင္းရင္းသားပုိင္ကုမၸဏီ ကုိးခုရွိၿပီး က်န္ကုမၸဏီမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု  ရွင္းျပသည္။

           ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ျပည္တြင္း၌တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကားမ်ားမွာ ဖုိ႔ဒ္၊ KIA၊ ဆူဇူကီး စေသာ အမွတ္တံဆိပ္ကားမ်ား ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းေတြက လာမယ့္ ႏွစ္မွာေတာ့ အားလံုးထြက္လာ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္ တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

           အစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္ သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားတန္ဖုိးသည္ ကားအသစ္တင္သြင္းျခင္းတန္ဖုိး ထက္သက္သာေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ကားအေရာင္းစင္တာတစ္ခု မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

           ျပည္ပ ကားအစိတ္အပုိင္း မ်ားျဖစ္သည့္ ကားကုိယ္ထည္၊ အင္ဂ်င္၊ ဂီယာေဘာက္စ္၊ ဖရိန္၊ မီးသီးစသည္တို႔ကုိ ခြဲျခားတင္ သြင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္သည္မွာ ဂ်ပန္ကားအမ်ိဳး အစားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘယ္ ေမာင္းစနစ္ကားမ်ားမရွိျခင္း၊  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားမ်ားက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း ေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတင္ သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းက လက္ရွိ တြင္ အဆင္ေျပႏုိင္သည္ဟု ကား တင္သြင္းသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

လက္ရွိျပည္တြင္းေစ်းကြက္ တြင္ ကားေဟာင္းမ်ားထက္ကား သစ္မ်ား ၀ယ္ယူမႈတိုးတက္လာ ေၾကာင္း ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာသည္။

           ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆူဇူကီးကားသစ္ အေရာင္းျပခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၃၀ ခန္႔ တုိးျမင့္လာသည္ ဟုဆုိသည္။ ယခင္က တစ္ႏုိင္ငံ လုံးတြင္ အေရာင္းျပခန္း ၁၀ ခု ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

           ဘယ္ေမာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ စက္႐ုံမွထုတ္လုပ္သည့္ကား တစ္စီး၏ သက္တမ္းငါးႏွစ္အထိ သာသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကားေဟာင္းတင္သြင္းသူမ်ား အ ခက္အခဲျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

          ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူ၀ါဒ အသစ္ေၾကာင့္ အစုိးရထံသုိ႔ျပည္ တြင္းကားေဟာင္းအေရာင္းစင္ တာ ၇၀ ခန္႔ပိတ္သိမ္းခြင့္တင္ျပ ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာစုိးထြန္း က ေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကား ေဟာင္းအေရာင္းစင္တာ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ပိတ္ သိမ္းထားၿပီး ထပ္မံပိတ္သိမ္းရန္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Source:7day Daily

Read 3595 times
Rate this item
(0 votes)