ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္မွ တစ္ဘီလီယံႏွင့္ႏွစ္ဘီလီယံၾကား သို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္မွ တစ္ဘီလီယံႏွင့္ႏွစ္ဘီလီယံၾကား သို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ google

           ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္မွ တစ္ဘီလီယံႏွင့္ ႏွစ္ဘီလီယံၾကားသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

           ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြသည္ ႀကီးမားလြန္း၍ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္မိမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေလွ်ာ့ခ်မည့္ ပမာဏကို ပထမအႀကိမ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သူ႔ရဲ႕တန္ဖိုးက ကန္ေဒၚ လာခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မွလုပ္မယ္။ အဆင့္လိုက္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရင္ ပထမစစခ်င္းဆိုရင္ တစ္ဘီလီယံနဲ႔ ႏွစ္ဘီလီယံၾကားရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးက စပါမယ္။ အဲဒါတြက္ေျခကိုက္ရင္ တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕သြားပါမယ္’’ဟု ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

           ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးသည္ ျမန္မာဘက္က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္က ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

             ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား မူေဘာင္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို လာမည့္စက္တင္ဘာအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ယင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

            စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက Nikkei Asian Review သတင္းဌာနႏွင့္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ အထူးေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအ႐ြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ေရး တ႐ုတ္ထံ ေတာင္းဆိုႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာၾကား ထားသည္။

‘‘မလိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြအားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြႀကီးေလ ျပန္ေပးရဖို႔က တာဝန္ပိုႀကီးေလပါပဲ’’ဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

            ျမန္မာဘက္က မည္မွ်ေလွ်ာ့ခ်လိုသည္ဆိုေသာကိစၥသည္ ညႇိႏႈိင္းမႈအေပၚမူတည္ေနၿပီး အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသးဟု ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

            ၂ဝ၁၅ က တ႐ုတ္အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ CITIC အုပ္စု ဦးေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းစုတစ္ခုက ယင္းဇုန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

             အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ရွယ္ယာအခ်ိဳးကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ OBOR (ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု)၏ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ျပည္နယ္၏ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။

             ထိုစီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာဘက္ မ်က္ႏွာမူထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ အထူးဇုန္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာမည့္ ယင္းစီမံကိန္း လ်ာထားမႈတြင္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းအနီး ဟက္တာ ၁,၀၀၀ က်ယ္ေသာ စက္မႈဇုန္တစ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Source:Industries Guide

Read 886 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 15:31
Rate this item
(0 votes)