ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီစက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ google

            က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေတာင္းစကၠဴစက္႐ံုေျမေနရာ တြင္ ကန္ေဒၚလာငါးသန္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ၍ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ကိုရီး ယားကုမၸဏီတစ္ခုက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း မြန္ျပည္ နယ္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး ထြန္းေဌးက ေျပာသည္။

           ဧက ၁,၂၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ ၀န္းေသာအဆိုပါ စက္႐ံုေျမတြင္ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီလီမိတက္က လုပ္ငန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရန္ မရွိေတာ့သျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ ဘာ ၃၀ ရက္ကစ၍ စက္႐ံုပိတ္ သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာၿပီး စက္​႐ံုကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

           အဆိုပါေျမတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ Korean Industry Complex ကုမၸဏီလီမိတက္က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီး ျမန္ မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ထံခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေဌးကေျပာ သည္။

‘‘သူတို႔လာတင္ျပထားတဲ့အ ေပၚမွာ မူအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ က သေဘာတူထားတယ္။ ႏုိင္ငံ တကာကလာတယ္၊ စက္မႈလုပ္ ငန္းေတြ၊ စက္႐ံုေတြအတြက္ပါ။ ျပည္နယ္သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ MIC တင္ျပရမယ္။ ျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုး စက္မႈဇုန္ႀကီးရွိလာ မယ္’’ ဟု ဦးထြန္းေဌးကေျပာ သည္။

           မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လ ၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခုသာရွိၿပီး အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ရွိ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားစက္႐ံုမ်ားျဖစ္သည္။

             အမွတ္ (၁) စစ္ေတာင္း စကၠဴစက္႐ံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ရွိေသာ ေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္ စကၠဴ စက္႐ံုသမိုင္းတြင္ပထမဆံုးတည္ ေထာင္သည့္ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာ - တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကြၽမ္း က်င္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၆၁ က ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ၁၉၇၀ - ၇၁ တြင္ စမ္းသပ္လည္ ပတ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၄၀ လည္ပတ္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ကစတင္၍ ေရႊသံ လြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီသို႔လႊဲ ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

Source:7day Daily

Read 2329 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 15:31
Rate this item
(0 votes)