ေမွာ္ဘီအုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ

ေမွာ္ဘီအုတ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ google

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္၊ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊၃၄မိုင္ရွိ ေမွာ္ဘီအုတ္စက္ရံုကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတင္ဒါေကာ္မတီမွ အုတ္စက္ရံုအသစ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အုတ္ထုတ္လုပ္ငန္းကို Public Private Partnership(PPP)အေျခခံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းနုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္းသိရသည္။

          အဆိုျပဳလႊာပံုစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို  က်ပ္ ၅ဝ,ဝဝဝ ႏွင့္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရးဌာနအမွတ္ (၃၉၉)၊(၁၂)ထပ္ခဲြရံုး၊(၁၁)လႊာကုန္သည္လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၁၅.၁ဝ.၂ဝ၁၈ (တနလၤာေန႕) ညေန ၃ နာရီေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက ဦးျမင့္ဦး၊ဒုတိယဌာနမွဴး၊ထုတ္လုပ္ေရးဌာန ဖုန္းနံပါတ္(ဝ၉၄၂၁ဝ၂၈၆၃၄)သို႕ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း တင္ဒါေကာ္မတီမွ သိရသည္။

Source:Kumudra

Read 1591 times Last modified on Thursday, 06 September 2018 16:10
Rate this item
(0 votes)